Linguïstische analyse-API

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API.

De structuur van uw tekst verkennen

U weet wat uw gebruikers zeggen, maar weet u ook wat het betekent? De Linguïstische analyse-API maakt gebruik van geavanceerde linguïstische hulpmiddelen voor de verwerking van natuurlijke taal, zodat u part-of-speech tagging en parsering kunt gebruiken. U kunt dankzij deze hulpmiddelen inzoomen op belangrijke concepten en acties.

De API kan gebruikmaken van traditionele linguïstische analysemiddelen waarmee u de concepten en acties in uw tekst met part-of-speech tagging kunt identificeren en frasen en concepten kunt zoeken met behulp van parseerprogramma's voor natuurlijke taal. Ongeacht of u mining uitvoert voor de feedback van klanten, gebruikersopdrachten interpreteert of webtekst gebruikt, inzicht in de structuur van de tekst is in alle gevallen een belangrijke eerste stap.

Zie het in actie

Door gegevens voor deze demo te uploaden gaat u ermee akkoord dat de gegevens door Microsoft kunnen worden opgeslagen en gebruikt om Microsoft-services te verbeteren, deze API inbegrepen. Ter bescherming van uw privacy voeren we enkele stappen uit om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet meer met u in verband worden gebracht en om deze te beveiligen. Uw gegevens worden niet gepubliceerd en kunnen niet door anderen worden gebruikt.

Scheiding van zinnen en tokeniseren

Bij het analyseren van een stuk tekst bestaat een van de eerste stappen uit het opsplitsen in zinnen en tokens.

Part-of-speech tagging

Nadat de tekst is opgesplitst in tokens, kunt u de zelfstandige naamwoorden (entiteiten, personen, plaatsen, dingen, enzovoort), werkwoorden (acties, toestandswijzigingen) en meer zoeken met behulp van part-of-speech tagging.

Frasestructuur parseren

Bepaal de interne structuur en betekenis van een zin (entiteiten, doel, enzovoort) door de zin op te delen in gelabelde frasen. Dit helpt u te begrijpen wie wat voor wie doet.

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face API

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Emotion-API PREVIEW

Gebruikerservaringen met emotieherkenning aanpassen aan persoonlijke voorkeur

Custom Vision Service PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Video Indexer PREVIEW

Meer inzichten dankzij video

Taalbegrip (Language Understanding Intelligent Service)

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Tekstanalyse-API

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Bing Spell Check-API

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Tekst-API van Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Webtaalmodel-API PREVIEW

De kracht van voorspellende taalmodellen gebruiken die zijn getraind op gegevens op webschaal

Linguïstische analyse-API PREVIEW

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API

Spraak-API van Translator

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Sprekerherkenning-API PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Custom Speech Service PREVIEW

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

QnA Maker-API

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Project Knowledge Exploration

Interactieve zoekervaringen in gestructureerde gegevens via invoer van natuurlijke taal inschakelen

Custom Decision Service

Een contextuele API in de cloud voor besluitvorming die door gebruik alleen maar nauwkeuriger wordt

Project Academic Knowledge

Profiteer van de uitgebreide academische inhoud in de Microsoft Academic Graph

Project Entity Linking

Voeg extra functionaliteit aan de gegevenskoppelingen van uw app toe met herkenning van named entity's en het oplossen van ambiguïteit

Project Gesture

Op gebaren gebaseerde besturingselementen

Project Knowledge Exploration

Voorheen de Knowledge Exploration Service API genoemd

Project Event Tracking

Evenement gekoppeld aan Wikipedia-vermeldingen

Project Academic Knowledge

Voorheen Academic Knowledge genoemd

Project Local Insights

Inzichten in locaties

Project Entity Linking

Voorheen de Entity Linking Intelligence Service API genoemd

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?