Spring over navigation
FÅS NU

Strømlin processer for dataanalyse med ADLS Gen2-hændelser i Azure Event Grid

Dato for publicering: 04 november, 2019

Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 kan nu publicere hændelser til Azure Event Grid, så de kan behandles af abonnenter, f.eks. WebHooks, Azure Event Hubs, Azure Functions og Logic Apps. Med denne egenskab kan særskilte ændringer af filer og mapper i ADLS Gen2 registreres automatisk og gøres tilgængelige til datateknikere, så de kan oprette omfattende analyseplatforme til big data, der bruger hændelsesdrevne arkitekturer.

De hændelser, der bliver tilgængelige for Azure Data Lake Storage Gen2, er BlobCreated, BlobDeleted, BlobRenamed, DirectoryCreated, DirectoryDeleted og DirectoryRenamed.

Skema for Azure Event Grid-hændelser for BLOB-lager

Find flere oplysninger i dokumentationen

  • Event Grid
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Services

Relaterede produkter