Spring over navigation

Udfas og erstat specifikke Security Center-funktioner den 31. juli 2019

Dato for publicering: 30 april, 2019

I de seneste måneder har vi foretaget flere forbedringer af Azure Security Center samt lanceret prøveversionen af Azure Sentinel.  I dag lancerer vi nogle ændringer af Azure Security Center og fjerne ældre funktionalitet, hvor der findes nye alternativer, udfase funktioner med begrænset ibrugtagning samt justere SIEM-funktioner iht. Azure Sentinel.  Vi udfaser disse funktioner den 31. juli 2019.

Du har ikke længere adgang til disse funktioner på Azure Portal eller via API:

  • Arrangementer
  • Search
  • Klassisk dashboard til identitet og adgang
  • Dashboard til trusselsintelligens
  • Undersøgelsesflow i sikkerhedsbeskeder
  • Rediger indstillingerne for sikkerhedskonfiguration i forbindelse med sikkerhedspolitikker
  • Sikkerheds- og overvågningsdashboard i Log Analytics

Hver enkelt af disse funktioner kan erstattes med nye i Security Center eller eksisterende funktioner i Azure Log Analytics eller prøveversionen af Azure Sentinel.

Påkrævet handling

Følg vejledningen for hver af ovenstående funktioner, som du anvender, inden den 31. juli 2019, så du kan begynde at bruge erstatningsfunktionerne i Security Center, Log Analytics eller Sentinel.

  • Retirements