Offentlig prøveversion: Integration af Stream Analytics med Azure Monitor

Udgivet den 12. april 2018

For at forbedre selvbetjeningsoplevelsen ved fejlfinding er integration af Azure Stream Analytics med Azure Monitor nu tilgængelig som prøveversion. Denne integration gør det muligt systematisk at håndtere mistede, forsinkede eller forkert udformede data, samtidigt med at der aktiveres effektive mekanismer for at undersøge fejl, der er forårsaget af forkerte data.

Ved at have øjeblikkelig adgang til data, der forårsager fejl, kan du hurtigt gøre noget ved problemer. Du kan kontrollere, hvordan et job agerer, når der opstår en fejl i data, og du kan fortsætte med at arbejde med relevante hændelsesdata og driftsrelaterede metadata (f.eks. tidspunkt for forekomst og antal forekomster) i Azure Storage eller Azure Event Hubs. Du kan bruge disse data til diagnosticering og fejlfinding offline.

Du kan også analysere data, der dirigeres til Azure Storage, ved at bruge visualiserings- og analyseegenskaberne i Azure Log Analytics.

  • Azure Stream Analytics
  • Features