Gå til hovedindhold

Forbedringer af målernavne og konsekvenser for rapportering med Power BI-indholdspakken

Dato for publicering: 15 august, 2018

I november sidste år præsenterede Microsoft en ny version af Power BI-indholdspakken til Azure Enterprise-brugere med navnet Microsoft Azure Consumption Insights. Denne indholdspakke erstatter den tidligere Microsoft Azure Enterprise-indholdspakke, som bliver udfaset 31. december 2018.

Den nyeste Power BI-indholdspakke giver mulighed for at sende forespørgsler om Azure-brug og betalinger i et vilkårligt datointerval eller en vilkårlig faktureringsperiode (op til 36 måneder). De nyeste API'er giver dig mulighed for at opnå en mere detaljeret indsigt i dit forbrug og overvåge, forudsige og optimere dine omkostninger i Azure med stor præcision. Vi anbefaler, at du skifter til den seneste version inden 31. december, hvor Microsoft Azure Enterprise-indholdspakken bliver udfaset. 

En anden fordel ved at skifte til den nyeste version er, at den bedre understøtter de forbedringer, vi er ved at indføre af vores navngivningssystem. De første af disse ændringer blev udgivet 16. august. Denne første fase medfører en betydelig forbedring af vores navngivningskonventioner i forbindelse med brug af virtuelle maskiner. Bemærk! Afhængigt af, hvordan du udarbejder dine rapporter, skal du muligvis opdatere dem for at gøre brug af vores nye navngivningssystem. Se nedenstående afsnit for at få flere oplysninger.

De resterende forbedringer af vores navngivningskonventioner for alle andre Azure-tjenester træder i kraft i løbet af den første uge af oktober 2018.

Konsekvenser for Microsoft Azure Enterprise-indholdspakken

Hvis du fortsætter med at bruge Microsoft Azure Enterprise-indholdspakken, som bliver udfaset ved udgangen af december 2018, bliver al brug inden navneændringerne vist med de gamle navngivningskonventioner. Brug i løbet af den måned, hvor navneændringerne træder i kraft, vises med den nye navngivningsstruktur. Hvis du opretter en pivottabel, der både viser en vilkårlig måned inden navneændringen og en vilkårlig måned under eller efter navneændringen, vil du derfor se to poster: én med den gamle navngivningsstruktur for måneden inden navneændringerne og én med den nye navngivningsstruktur for måneden under og efter navneændringerne. Navneændringerne vil påvirke fire standardvisualiseringer i dashboardet “Forbrugstendenser efter tjeneste” som vist på figur 1 og 2 nedenfor.

Figur 1. Dashboard inden navneændringerne for Azure Virtual Machines i august. De påvirkede visualiseringer er fremhævet.

 • Boks 1 – Kategori for måling: Kategorien for målinger i Virtual Machines er ikke blevet ændret. Der kan komme en ny kategori for målinger for andre tjenester i oktober.
 • Boks 2 – Omkostninger efter dato og underkategori for måling: Navnene på underkategorier for målinger blev ændret for Virtual Machines i august. Der kan komme en ny underkategori for målinger for andre tjenester i oktober.
 • Boks 3 – Produkt: Produktnavnene for Virtual Machines blev ændret i august. Der kan komme et nyt produktnavn og en ny måleenhed for andre tjenester i oktober.
 • Boks 4 – Omkostninger efter dato og produkt: Produktnavnene for Virtual Machines blev ændret i august. Der kan komme et nyt produktnavn, en ny måleenhed og et nyt område for andre tjenester i oktober.

Figur 2. Dashboard efter navneændringerne for Virtual Machines i august. De påvirkede visualiseringer er fremhævet.

 

Konsekvenser for Microsoft Azure Consumption Insights

Hvis du bruger den seneste version af indholdspakken, vises de nye navne for både tidligere og nuværende brug. I august var det muligvis nødvendigt at redigere eventuelle visualiseringer, der bruger følgende felter til brugsrapportering om Virtual Machines:

 • Underkategori for måling
 • Navn for måling
 • Produktnavn

Når de sidste ændringer er indført for alle Azure-tjenester i oktober, skal eventuelle visualiseringer, som bruger følgende felter til brugsrapportering, muligvis redigeres:

 • Kategori for måling
 • Underkategori for måling
 • Navn for måling
 • Produktnavn
 • Måleenhed
 • Områdenavn

Navneændringerne vil påvirke fire standardvisualiseringer i dashboardet “Forbrugstendenser efter tjeneste” som vist på figur 3 og 4 nedenfor.

Figur 3. Dashboard inden navneændringerne for Virtual Machines i august. De påvirkede visualiseringer er fremhævet.

 • Boks 1 – Kategori for måling: Kategorien for målinger i Virtual Machines er ikke blevet ændret. Der kan komme en ny kategori for målinger for andre tjenester i oktober.
 • Boks 2 – Omkostninger efter dato og underkategori for måling: Navnene på underkategorier for målinger blev ændret for Virtual Machines i august. Der kan komme en ny underkategori for målinger for andre tjenester i oktober.
 • Boks 3 – Produkt: Produktnavnene for Virtual Machines blev ændret i august. Der kan komme et nyt produktnavn og en ny måleenhed for andre tjenester i oktober.
 • Boks 4 – Omkostninger efter dato og produkt: Produktnavnene for Virtual Machines blev ændret i august. Der kan komme et nyt produktnavn, en ny måleenhed og et nyt område for andre tjenester i oktober.

Figur 4. Dashboard efter navneændringerne for Virtual Machines i august. De påvirkede visualiseringer er fremhævet.

 

Redigering af dine rapporter i Microsoft Azure Consumption Insights-indholdspakken

Når navneændringerne er implementeret i august for Virtual Machines og i oktober for alle andre Azure-tjenester, vil du se en række forskelle i den rapporterede detaljeringsgrad med standardvisualiseringer eller brugerdefinerede visualiseringer. Nedenfor ses to standardvisualiseringer, som du muligvis bør redigere, afhængigt af dine rapporteringskrav.

1. Top 5 over bidrag til brug – omkostninger efter måned og navn for måling

Inden navneændringen for Virtual Machines i august fik du måske vist en visualisering som den på figur 5. Bemærk, at Compute-timer er opsummeret på tværs af al brug af Virtual Machines.

Figur 5. Dashboard med navne for målinger inden navneændringerne.

Efter navneændringen for Virtual Machines bliver hver størrelse virtuel maskine rapporteret separat under Navn for måling. Bemærk, at Compute-timer muligvis stadig bliver anført separat, hvis du har forbrug under andre beregningsressourcer, f.eks. Azure Cloud Services eller HDInsight, indtil navneændringerne for disse tjenester træder i kraft i oktober.

Figur 6. Dashboard med navne for målinger efter navneændringerne.

Hvis du ønsker at opsummere din brug af virtuelle maskiner, har du to muligheder. Du er nødt til at redigere filtrene for at få vist de 5 største omkostninger pr. måned.

Mulighed 1: gruppering efter Virtual Machines-serie – Hvis du vil gruppere efter Virtual Machines-serie og operativsystem (f.eks. A-serien med Windows eller B-serien), skal du fjerne Navn for måling fra symbolforklaringen i visualiseringsruden og erstatte den med Underkategori for måling.

Figur 7. Ændret dashboard med brug af virtuelle maskiner grupperet efter serie (Underkategori for måling) efter navneændringerne.

Mulighed 2: gruppering efter Virtual Machines – Hvis du vil rapportere om al brug af Virtual Machines, skal du fjerne Navn for måling fra symbolforklaringen i visualiseringsruden og erstatte den med Kategori for måling.

Figur 8. Ændret dashboard med brug af alle Virtual Machines grupperet efter Kategori for måling efter navneændringerne.

2. Brug efter tjenester – omkostninger efter dato og underkategori for måling

Inden navneændringen for Virtual Machines i august fik du måske vist en visualisering som den på figur 9, hvor der både vises oplysninger om operativsystem og størrelse. 

Figur 9. Dashboard med underkategori for målinger inden navneændringerne.

Når navneændringen for Virtual Machines er trådt i kraft, vil denne rapport som standard vise oplysninger om serie og operativsystem for Virtual Machines (f.eks. A-serie med Windows eller B-serie), men størrelsen på den virtuelle maskine rapporteres nu i feltet Navn for måling. Bemærk, at navneændringerne ikke træder i kraft før oktober for andre beregningsressourcer som Cloud Services eller HDInsight.

Figur 10. Dashboard med underkategori for målinger efter navneændringerne.

Hvis du vil opsummere din brug af Virtual Machines for denne visualisering efter størrelse, skal du fjerne Underkategori for målinger fra symbolforklaringen i visualiseringsruden og erstatte den med Navn for måling.

Figur 11. Ændret dashboard med brug af Virtual Machines grupperet efter størrelse (Navn for måling).

Hvis du har spørgsmål om ændringerne, kan du kontakte os.

 • Services