Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Forbedret synkronisering af forespørgselsreplikaer i Azure Analysis Services er tilgængelig som prøveversion

Dato for publicering: 18 januar, 2020

En ny Azure Analysis Services-indstilling (prøveversion) forbedrer ydeevnen og konsekvensen i forbindelse med synkronisering af forespørgselsreplikaer i scale-out-miljøer. Forespørgsels-scale-out distribuerer klientforespørgsler på tværs af en eller flere forespørgselsreplikaer, hvilket reducerer svartiden for arbejdsbelastninger med høj samtidighed. Synkronisering af forespørgselsreplika replikerer data til forespørgselsreplikadatabaser.

Som standard rehydreres forespørgselsreplikaer fuldstændigt i faser (ikke trinvist). De fjernes og vedhæftes to ad gangen (under forudsætning af, at der er mindst tre replikaer) for at sikre, at mindst én replika forbliver online i forbindelse med forespørgsler på et givent tidspunkt. Det kan være nødvendigt for klienter at oprette forbindelse til en af onlinereplikaerne igen, mens denne proces foregår.

Med den nye indstilling ReplicaSyncMode er det nu muligt at angive parallel synkronisering af en forespørgselsreplika. Den optimerede synkronisering af en forespørgselsreplika giver også følgende fordele:

  • Alle replikaer synkroniseres parallelt, hvilket reducerer synkroniseringstiden markant.
  • Da alle replikaer synkroniseres parallelt, er der større sandsynlighed for, at dataene på tværs af replikaer er mere konsekvente under synkroniseringsprocessen.
  • Da databaserne forbliver online for alle replikaer under synkroniseringsprocessen, behøver brugerne ikke oprette forbindelse igen.
  • Den interne hukommelsescache opdateres kun trinvist med de ændrede data, hvilket kan være meget hurtigere end en komplet rehydrering af modellen.

Som et eksempel på fordelen ved optimeret synkronisering har produktteamet testet på en database med en størrelse på ca. 84 GB på en S8v2 med 3 replikaer. Synkroniseringen tog ca. 2 minutter for en trinvis synkronisering sammenlignet med 5 minutter for en ikke-trinvis synkronisering. For den samme database på en S8v2 med 7 replikaer, ændrede tiden for den ikke-trinvise synkronisering sig til 11 minutter, mens tiden for en trinvis synkronisering forblev den samme.

Mulige værdier for ReplicaSyncMode er:

  • 1 (standard): fuld rehydrering af replikadatabase i faser.
  • 2: optimeret parallelsynkronisering.

FastReplicaSync (002)

Hvis du angiver ReplicaSyncMode=2 kan yderligere hukommelse bruges af forespørgselsreplikaerne, afhængigt af hvor meget af cachen der skal opdateres. Hvis du vil beholde databasen online og tilgængelig for forespørgsler, kan handlingen kræve op til dobbelt så stor hukommelse for replikaen, afhængigt af hvor mange af dataene der er ændret. Det skyldes, at både det gamle og det nye segment gemmes i hukommelsen samtidigt. Replikanoder har samme hukommelsesallokering som den primære node. Da der normalt er ekstra hukommelse på den primære node til opdateringshandlinger, er det usandsynligt, at replikaerne løber tør for hukommelse. Desuden er det et almindeligt scenarie, at databasen opdateres trinvist på den primære node, så der burde ikke væe behov for at fordoble hukommelsen. Hvis der under synkroniseringshandlingen opstår en fejlmeddelelse i stil med "Der er ikke mere hukommelse", vil der blive gjort forsøg på at anvende standardteknikken (vedhæft/fjern to ad gangen).

Få mere at vide om Forespørgsels-scale-out i Azure Analysis Services.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

Relaterede produkter