Spring over navigation

Generel tilgængelighed: Tjenesteslutpunkter for Azure Virtual Network til Azure SQL Data Warehouse

Dato for publicering: 07 december, 2018

Tjenesteslutpunkter for Azure Virtual Network til Azure SQL Data Warehouse er nu offentligt tilgængelige i alle Azure-områder.

Du kan bruge tjenesteslutpunkter for Azure Virtual Network til at isolere forbindelsen til din logiske server udelukkende fra et bestemt undernetværk eller fra en gruppe af undernetværk i dit virtuelle netværk. Trafikken til Azure SQL Data Warehouse fra dit virtuelle netværk forbliver altid i det grundlæggende Azure-netværk.

Med denne udgave muliggør vi også PolyBase-forbindelse til Azure Data Lake Storage Gen2 via en Azure Blob FileSystem-driver. Du kan også bruge PolyBase til sikkert at importere data til SQL Data Warehouse fra Azure Storage til dit virtuelle netværk. PolyBase understøtter også sikker eksport af data fra SQL Data Warehouse til Azure Storage til dit virtuelle netværk.

Du kan få flere oplysninger om tjenesteslutpunkter for Virtual Network i SQL Data Warehouse i det komplette blogindlæg eller i onlinedokumentationen.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features