Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Dynamisk Data Maskine for Azure SQL Data Warehouse fås nu som prøveversion

Dato for publicering: 08 maj, 2019

Dynamic Data Masking (DDM) gør det muligt for administratorer og dataudviklere at styre adgangen til deres virksomheds data, så følsomme data sikres og adgangen til dem begrænses. Det forhindrer uautoriseret adgang til private data ved at skjule dataene løbende. På basis af brugerdefinerede politikker for datamaskering kan Azure SQL Data Warehouse skjule data dynamisk, efterhånden som forespørgslerne udføres, og før brugerne får vist resultaterne.

Azure SQL Data Warehouse implementerer DDM-funktionen direkte inde i programmet. Ved oprettelse af tabeller med DDM gemmes politikker i systemets metadata og håndhæves derefter af programmet, efterhånden som forespørgsler udføres. Denne centraliserede politikhåndhævelse forenkler administrationen af reglerne for datamaskering, da adgangskontrol ikke implementeres og gentages i programlaget. Når de forskellige brugere opretter adgang til forespørgselstabeller, overholdes politikker automatisk og anvendes, og følsomme data beskyttes. DDM omfatter fleksible politikker, og du kan vælge at definere en delvis maske, der viser nogle af dataene i de valgte kolonner, eller en fuld maske, der skjuler dataene fuldstændig. Azure SQL Data Warehouse omfatter også indbyggede maskeringsfunktioner, som brugerne kan vælge.

Læs meddelelsesbloggen

Læs dokumentationen

  • Azure Synapse Analytics
  • Features