FÅS NU

Kopiér aktivitet i Azure Data Factory understøtter automatisk oprettelse af en destinationstabel

Dato for publicering: 18 september, 2019

Indlæs data hurtigere med ny understøttelse fra funktionen Kopiér aktivitet i Azure Data Factory. Hvis du forsøger at kopiere data fra en understøttet kilde i det lokale miljø til Azure og opdager, at destinationstabellen ikke findes, oprettes den nu automatisk ved hjælp af Kopiér aktivitet. Efter dataindtagelsen kan du gennemse og justere modtagertabelskemaet efter behov.

Denne funktion understøttes med:

Følg denne sti for at oprette en destinationstabel automatisk: Brugergrænseflade til ADF-oprettelse > modtager af Kopiér aktivitet > Tabelmulighed > Opret tabel automatisk. Eller klik på egenskaben "tableOption" i nyttedataene for modtageren Kopiér aktivitet.

Få mere at vide om Kopiér aktivitet >

  • Data Factory
  • Features

Relaterede produkter