Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Azure Blob Storage – Blob Index er nu tilgængelig som prøveversion

Dato for publicering: 06 maj, 2020

Brug Blob Index til at gemme og forespørge om flerdimensionelle objektattributter, der beskriver dine data på Azure Blob Storage. Blob Index er et administreret sekundært indeks, der indeholder lokale egenskaber for objektstyring og objektfiltrering, som gør det muligt for dig at kategorisere og finde data baseret på de attributtags, der er angivet for dataene. Denne funktion letter problemerne med datastyring og -forespørgsler ved at understøtte alle blobtyper. Dermed kan du let gemme og få adgang til både dit dataindeks og dit klassificeringsindeks på samme tjeneste, hvilket reducerer programkompleksiteten.

Hvis du vil udfylde blobindekset, skal du definere nøgleværdier for tagattributter i forbindelse med dine data. Det gør du for nye data under upload eller for eksisterende data, der allerede findes på din lagerkonto. Disse blobindekstags gemmes sammen med de underliggende blobdata. Blobindekseringsprogrammet indlæser derefter automatisk de nye tags, indekserer dem og viser dem til et blobindeks, der kan forespørges om. Når du bruger Azure Portal, REST API'er eller SDK'er, kan du derefter udstede et API-kald af typen FindBlobsEfterTags for at angive et sæt kriterier. Blob Storage returnerer et filtreret resultatsæt, der udelukkende består af de blobs, der opfylder søgekriterierne.

Du kan få mere at vide ved at læse dette blogindlæg.

  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Services