Spring over navigation
I PRØVEVERSION

Azure Geo and Zone Redundant Storage fås nu som offentlig prøveversion

Dato for publicering: 07 august, 2019

Azure Geo and Zone Redundant Storage (GZRS) hjælper kunderne med at opnå højere datatolerance ved at gøre følgende:

  • Synkront skrive tre replikaer af dine data på tværs af flere tilgængelige zoner (f.eks. ZRS i dag), hvilket beskytter mod klynge- eller datacenterfejl eller fejl i en hel zone.
  • Asynkront replikere dataene til et andet område inden for det samme geografiske område i en enkelt zone (f.eks. LRS i dag), hvilket beskytter mod regionale udfald. I tilfælde af en regional fejl, kan du bruge Read Access Geo and Zone Redundant Storage (RAGZRS) til fortsat at have læseadgang. Du kan failover til det sekundære område for at få læse- og skriveadgang.

Læs vores blogindlæg for at få flere oplysninger.

Få mere at vide

  • Azure Blob Storage
  • Filer i Azure
  • Services