Gå til hovedindhold
FÅS NU

Azure Data Lake Storage Gen2 er nu offentligt tilgængelig

Dato for publicering: 01 februar, 2019

Azure Data Lake Storage Gen2 er en kompromisløs Data Lake-platform, der kombinerer det omfattende funktionssæt i avancerede Data Lake-løsninger med økonomi, global skalering og professionel sikkerhed i Azure Blob Storage. 

ADLS Gen2 giver markedet adgang til mange effektive funktioner: 

  • Her bruges samme billige lagermodel som i Azure Blob Storage.
  • Det er tæt integreret med Azure Data Factory, Azure SQL DW og Azure Databricks for at sætte skub i udviklingen af arbejdsprocesser med end-to-end-analyser.
  • Det understøtter Azure Blob Storage-funktioner som inddeling i objektniveauer, administration af politik for livscyklus og dataredundans ved høj tilgængelighed/it-katastrofeberedskab.
  • Det giver et HDFS-kompatibelt filsystem med høj ydeevne, der understøtter atomiske handlinger og kan levere et gennemløb på 1 TB/s.
  • Det understøtter Common Data Model-datalageret ved hjælp af Power BI eller SQL Data Warehouse.
  • Det understøttes af et globalt netværk for Big Data-analysepartnere og systemintegratorer.

Få mere at vide

 

  • Azure Data Lake Storage
  • Services