Spring over navigation

Azure Cosmos DB – Hændelsesbaserede arkitekturer med biblioteket Change Feed Processor

24. august 2017

Byg hændelsesbaserede arkitekturer, og modtag en strøm i realtid af databaseopdateringer med Azure Cosmos DB-ændringsfeed'et. Ændringsfeed'et muliggør reaktive programmeringsmodeller for IoT-telemetrien (Tingenes internet) og bestillingspipelines til e-handel. Det er nemt at læse ændringsfeed'et på tværs af flere partitioner takket være biblioteket Change Feed Processor, som nu er tilgængelig som en Nuget-pakke til .NET-udvikling. Biblioteket Change Feed Processor letter distributionen af behandling af ændringsfeedhændelser på tværs af flere forbrugere. Biblioteket leverer også et trådsikkert, beskyttet kørselsmiljø til flere processer med administration af kontrolpunkter og partitionsleasing for programmer til hændelsesbehandling, der distribueres til mange.

Få mere at vide om Nuget-pakken til .NET-udvikling

Få mere at vide om biblioteket Change Feed Processor

Related feedback