Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Understøttelse af brugerdefineret virtuelt netværk i Azure Container Instances findes nu som en prøveversion

Dato for publicering: 31 oktober, 2018

Brug Azure Container Instances på en mere sikker måde. Med understøttelse af Virtual Network understøtter Azure Container Instances nu udrulning af objektbeholdere på nye eller eksisterende virtuelle Azure-netværk. Azure Container Instances-objektbeholdere kan have sikker kommunikation med andre ressourcer, f.eks. Azure Kubernetes Service-klynger, der befinder sig på det samme virtuelle netværk. 

 

Udrul med en enkelt kommando i dag ved hjælp af Azure CLI 2.0. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Få mere at vide

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services