Azure BizTalk Services: Forenkling af vores Azure-tilbud

Opdateret: 11 februar, 2020

For at forenkle kundeoplevelsen på tværs af vores virksomhedsintegrationstjenester har vi indbygget Azure BizTalk Services-funktionerne i Logic Apps og Azure App Service Hybridforbindelser. Fra og med den 31. maj 2017 har Microsoft fjernet Azure BizTalk Services som en mulighed for nye abonnenter.

For eksisterende kundeabonnementer udfases BizTalk Services den 31. maj 2018. Alle eksisterende abonnementer skal overføres til Logic Apps og App Service Hybridforbindelser før denne dato. For at komme i gang skal du følge vejledningen i dokumentationen. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, kan du kontakte logicappsemail@microsoft.com.

Bemærk, at BizTalk Services Hybridforbindelser har status som prøveversion, og at disse funktioner er offentligt tilgængelige som en del af Azure App Service Hybridforbindelser. Kunder, der bruger disse funktioner, skal skifte til Azure App Service Hybridforbindelser for at få adgang til GA-funktionaliteten.  

Denne konsolidering ændrer ikke BizTalk Server-produktet.

 

  • App Service
  • Logic Apps
  • BizTalk Services
  • Services