Spring over navigation
FÅS NU

Opdatering af Azure API Management den 24. oktober

Dato for publicering: 25 oktober, 2018

Den seneste opdatering af Azure API Management inkluderer følgende fejlrettelser, ændringer og nye funktioner:

Slutpunkt til slutpunkt-sporing med Azure Application Insights. Vi har føjet understøttelse af HTTP-korrelationsprotokol til integrationen med Application Insights, så det er muligt at spore en anmodning hele vejen fra klienten til back end.

Flere effektive udtryk. Typen System.Net.WebUtility, der indeholder nyttige metoder til kodning og afkodning af HTML og URL-adresser, er nu føjet til listen over typer af .NET Framework, som er tilgængelige via politikudtryk.

Hurtigere konfigurationsudrulning. Vi har optimeret udrulningen fra Git-implementering. Det kører 3-5 gange hurtigere nu.

Mere fleksibel JWT-validering. Du kan nu bruge udtryk til separatorattributten i et kravelement i politikken validate-jwt.

Mere pålidelig konsolsporing. Vi har løst en fejl, der forhindrede os i at generere sporinger for anmodninger, som nåede politikomfang, der indeholder politikken set-variable, som bruges til at lagre IResponse-objekter.

Vi begyndte opdateringen den 24. oktober 2018. Tjenesteforekomster opgraderes i batches, og det tager normalt en uge eller mere, før alle aktive tjenesteforekomster er opdateret.

  • API Management
  • Features

Relaterede produkter