Spring over navigation

Automation: Full Azure Resource Manager PowerShell cmdlet support

1. august 2015

The Azure Automation team has released more than 60 PowerShell cmdlets in the Azure Resource Manager PowerShell module for managing all aspects of Azure Automation from the command line. Cmdlets exist for managing automation accounts, runbooks, Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) configurations, schedules, assets, DSC nodes, and webhooks. Here's the full list of cmdlets:
 • Export-AzureAutomationDscConfiguration
 • Export-AzureAutomationDscNodeReportContent
 • Export-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationAccount
 • Get-AzureAutomationCertificate
 • Get-AzureAutomationConnection
 • Get-AzureAutomationCredential
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJobOutput
 • Get-AzureAutomationDscConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNode
 • Get-AzureAutomationDscNodeConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNodeReport
 • Get-AzureAutomationDscOnboardingMetaconfig
 • Get-AzureAutomationJob
 • Get-AzureAutomationJobOutput
 • Get-AzureAutomationModule
 • Get-AzureAutomationRegistrationInfo
 • Get-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationSchedule
 • Get-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Get-AzureAutomationVariable
 • Get-AzureAutomationWebhook
 • Import-AzureAutomationDscConfiguration
 • Import-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationAccount
 • New-AzureAutomationCertificate
 • New-AzureAutomationConnection
 • New-AzureAutomationCredential
 • New-AzureAutomationKey
 • New-AzureAutomationModule
 • New-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationSchedule
 • New-AzureAutomationVariable
 • New-AzureAutomationWebhook
 • Publish-AzureAutomationRunbook
 • Register-AzureAutomationDscNode
 • Register-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Remove-AzureAutomationAccount
 • Remove-AzureAutomationCertificate
 • Remove-AzureAutomationConnection
 • Remove-AzureAutomationCredential
 • Remove-AzureAutomationModule
 • Remove-AzureAutomationRunbook
 • Remove-AzureAutomationSchedule
 • Remove-AzureAutomationVariable
 • Remove-AzureAutomationWebhook
 • Resume-AzureAutomationJob
 • Set-AzureAutomationAccount
 • Set-AzureAutomationCertificate
 • Set-AzureAutomationConnectionFieldValue
 • Set-AzureAutomationCredential
 • Set-AzureAutomationDscNode
 • Set-AzureAutomationModule
 • Set-AzureAutomationRunbook
 • Set-AzureAutomationSchedule
 • Set-AzureAutomationVariable
 • Set-AzureAutomationWebhook
 • Start-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Start-AzureAutomationRunbook
 • Stop-AzureAutomationJob
 • Suspend-AzureAutomationJob
 • Unregister-AzureAutomationDscNode
 • Unregister-AzureAutomationScheduledRunbook
We would love to hear your feedback and suggestions. Please tell us what you think in the Azure Automation feedback forum.

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og populære tjenester i 12 måneder – gratis

Start uden omkostninger

Visual Studio

Abonnenter får op til $1800 Azure-tjenester pr. år

Aktivér nu

Programstart

Tilmeld dig Microsoft for Startups, og få gratis Azure-tjenester

Få mere at vide