Hvad er Kubernetes?

Kubernetes er orkestreringssoftware med åben kildekode til installation, administration og skalering af objektbeholdere

En gennemgang af Kubernetes

Moderne applikationer er i stigende grad bygget på ved hjælp af objektbeholdere – mikrotjenester pakket med deres afhængigheder og konfigurationer. Kubernetes – som forkortes k8s – er software baseret på åben kildekode til installation og administration af objektbeholder i stor skala. Med Kubernetes kan du opbygge, levere og skalere apps i objektbeholdere hurtigere.

Udforsk Kubernetes med dets enkle læringsforløb

Sådan fungerer Kubernetes

Det bliver stadig mere komplekst at betjene applikationerne, efterhånden som de vokser og omfatter flere objektbeholdere installeret på flere servere. For at styre denne kompleksitet tilbyder Kubernetes en API med åben kildekode, som styrer, hvor og hvordan disse objektbeholdere kører.

Med Kubernetes får du hjælp til at orkestrere en klynge af virtuelle maskiner og planlægge, at objektbeholdere kører på disse virtuelle maskiner ud fra deres tilgængelige beregningsressourcer og ressourcekravene for hver objektbeholder. Objektbeholdere er inddelt i pods, den grundlæggende driftsenhed for Kubernetes, som kan skaleres som ønsket.

Kubernetes hjælper med at administrere søgning efter tjenester, inkorporere justering af belastning, spore ressourceallokering, skalere ud fra udnyttelse af kapacitet, kontrollere individuelle ressourcers tilstand og muliggøre selvreparation af apps ved automatisk at genstarte eller replikere objektbeholdere.

Se flere videoer om de grundlæggende funktioner i Kubernetes

Hvorfor bruge Kubernetes?

Implementer objektbeholderbaserede miljøer på en bærbar, skalerbar og udvidelig måde.

Bærbarhed

Flyt objektbeholderbaserede arbejdsbelastninger fra lokale installationsmaskiner til produktionen – helt uden problemer. Orkestrer objektbeholdere konsistent i forskellige miljøer på tværs af infrastruktur samt offentlige skyer og hybridskyer i det lokale miljø.

Skalerbarhed

Definer komplekse objektbeholderbaserede applikationer, og installer dem globalt på tværs af en klynge af servere – eller endda flere klynger – i takt med at Kubernetes optimerer ressourcerne afhængigt af den ønskede tilstand. Mens Kubernetes skalerer programmer vandret, overvåger og opretholder den automatisk objektbeholderens tilstand.

Udvidelser

Få adgang til en stor og konstant voksende samling af udvidelser og plugins, der er skabt af de udviklere og virksomheder, som udgør det virtuelle Kubernetes-community. En kompatibel Kubernetes-tjeneste gør det muligt at udnytte tilbuddene fra dette community fuldt ud og tilføje funktioner såsom sikkerhed, overvågning og administration.

Ud over Kubernetes

Du får mest muligt ud af programmer i objektbeholdere, hvis du udbygger en Kubernetes-platform med komplet kontrol over udvikling, drift og sikkerhed. Du udruller opdateringer hurtigere uden at gå på kompromis med sikkerheden eller pålideligheden, og du sparer tid på administration af infrastruktur. Derfor bør du overveje at implementere følgende, når du implementerer Kubernetes:

Opnå fleksibilitet i stor skala med Kubernetes og DevOps

Udgivelsesfrekvensen kan øges i takt med at objektbeholdere, miljøer og de teams, der arbejder med dem – samt den udviklingsmæssige og operationelle kompleksitet – øges. Reager hurtigt i stor skala og med forbedret sikkerhed ved at anvende DevOps i Kubernetes-miljøer.

Få hurtigere levering af kode med løbende integration og installation (CI/CD)

Mens objektbeholdere udgør et ensartet pakningsformat til applikationer, som gør samarbejdet mellem udviklings- og driftsteams nemmere, kan CI/CD accelerere flytningen fra kode til objektbeholder og til Kubernetes-klynge på få minutterved at automatisere disse funktioner.

Konfigurer CI/CD til Kubernetes

Administrer ressourcer effektivt med infrastruktur som kode

Infrastruktur som kode øger konsistensen og synligheden af beregningsressourcer på tværs af teams – hvilket reducerer sandsynligheden for menneskelige fejl. Denne praksis fungerer hånd i hånd med den deklarative karakter af Kubernetes-applikationer med Helm. Ved at kombinere de to er det muligt at definere apps, ressourcer og konfigurationer på en pålidelig, sporbar og repeterbar måde.

Installer en Kubernetes-klynge med Terraform

Accelerer feedback-løkken med konstant overvågning

Immutable objektbeholdere, hyppige udgivelser og et abstraheret orkestreringslag gør observerbarhed mere udfordrende og endnu mere kritisk. For at reducere den tid, der går mellem fejl og løsning, kræves der et fuldt overblik over dine ressourcer, klynger, Kubernetes API, objektbeholdere og kode – fra overvågning af objektbeholderens tilstand til centraliseret logning. Dette overblik er med til at forhindre flaskehalse i forbindelse med ressourcer, spore skadelige anmodninger og holde dine Kubernetes-applikationer i god stand.

Se, hvordan indsigt i objektbeholdere i realtid fungerer

Opnå balance mellem hastighed og sikkerhed med DevOps

Få indbygget observerbarhed som en del af DevOps-arbejdsprocessen. Anvend automatisk overensstemmelseskontroller og omkonfigurationer til at sikre din build- og udgivelses-pipeline – og som følge deraf din Kubernetes-applikation.

Se løbende sikkerhed i funktion

Eksempel på DevOps-arbejdsproces med Kubernetes

 1. 1Gentag, test og fejlfind hurtigt forskellige dele af en applikation sammen i den samme Kubernetes-klynge.
 2. 2Flet og kontrollér kode i et GitHub-lager til løbende integration. Kør derefter automatiske builds og tests i forbindelse med den løbende levering.
 3. 3Kontrollér kilden og integriteten af objektbeholderafbildninger. Afbildninger er i karantæne, indtil de består en scanning.
 4. 4Klargør Kubernetes-klynger med værktøjer såsom Terraform. Helm-diagrammer installeret af Terraform definerer den ønskede tilstand for app-ressourcer og -konfigurationer.
 5. 5Håndhæv politikker for at styre installationer til Kubernetes-klyngen.
 6. 6Udgivelses-pipelinen udfører automatisk forhåndsdefineret installationsstrategier med hver kode.
 7. 7Tilføj overvågning af politikker og automatisk afhjælpning til CI/CD-pipelinen. For eksempel har kun udgivelses-pipelinen tilladelse til at oprette nye pods i dit Kubernetes-miljø.
 8. 8Aktivér app-telemetri, overvågning af objektbeholdernes tilstand og loganalyse i realtid.
 9. 9Adresser problemer med indsigt og planer for det næste sprint.

Byg videre på fordelene ved Kubernetes med Azure

Automatiser klargøringen, opgraderingen, overvågningen og skaleringen med den fuldt administrerede Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Få serveruafhængig Kubernetes, en enklere oplevelse fra udvikling til produktion, samt sikkerhed og styring i virksomhedsklassen.

Få mere at vide om AKS

Kubernetes tilhører det virtuelle community

Kubernetes er udviklet af – og trives på grund af – de tusindvis af enkeltpersoner og hundredvis af virksomheder, som har bidraget til projektet med deres viden, kode og arbejde. Brug de bidrag, som de løbende leverer med entusiasme, til at udvikle vellykket software.

35,000
Bidragydere
180,000
Bekræftelser
Topprojekt
i GitHub

Software baseret på åben kildekode med virksomhedsengagement

På kun tre år har Microsoft tredoblet antallet af medarbejdere, der arbejder med projekter med åben kildekode, for at gøre det nemmere for organisationer at indføre – og nemmere for udviklerne at bruge – Kubernetes. Microsoft er nu den tredje største erhvervsbidragyder og arbejder på at gøre Kubernetes mere erhvervsvenlig og tilgængelig ved at levere den læring og bedste praksis fra arbejde med alsidige kunder til Kubernetes-community'et.

Ofte stillede spørgsmål – Kubernetes

 • Kubernetes og Docker fungerer sammen.

  Docker leverer en åben standard til pakning og distribution af applikationer i objektbeholdere. Docker gør det muligt at opbygge og køre objektbeholdere samt lagre og dele afbildninger i objektbeholdere.

  Kubernetes orkestrerer og styrer de distribuerede applikationer i objektbeholdere, som oprettes af Docker. Det leverer også den infrastruktur, der er nødvendig for at udrulle og køre disse applikationer på en klynge af maskiner.

  Få mere at vide om Kubernetes i forhold til Docker
 • En Kubernetes-installation giver dig mulighed for at beskrive tilstanden af din ønskede applikationsinstallation . Kubernetes scheduler sikrer, at den reelle tilstand svarer til den ønskede tilstand – og bevarer denne tilstand i tilfælde af, at en eller flere pods går ned. Kubernetes-installationer giver dig også mulighed for konsekvent at opgradere dine applikationer uden nedetid.

  Se en fuld diskussion af dette emne
 • Installation til Kubernetes med DevOps involverer typisk et lager såsom Git til versionsstyring. Lageret fungerer som starten på CI/CD-linjen. Afhængigt af den valgte tilgang udløser ændringer i lageret aktiviteter i forbindelse med integration, build, levering og installation.

  Læs mere om, hvordan AKS fungerer med Azure DevOps
 • Kubernetes er en fordel i scenarier lige fra flytning af applikationer til clouden til forenkling af udfordringer i forbindelse med maskinel indlæring og kunstig intelligens.

  De vigtigste use cases omfatter:

 • Se bedste praksis og arkitekturmønstre oprettet af de tusindvis af tekniske medarbejdere og partnere, der bruger Azure.

 • Tag med på denne organiserede rejse for at begynde at lære om Kubernetes.

Ressourcer

Vi er klar, når du er – prøv Kubernetes gratis på Azure