Data Lake Store

Data Lake uden grænser danner basis for intelligente handlinger

Få størst mulig værdi ud af alle dine ustrukturerede, delvist strukturerede og strukturerede data ved brug af den første Data Lake i cloudmiljøet, der er bygget til virksomheder og ikke har nogen begrænsninger af datastørrelsen. Azure Data Lake Store er sikret og fuldt skalerbar, og den er opbygget efter den åbne HDFS-standard, så du har mulighed for at køre meget store parallelanalyser.

Filer i petabyte-størrelsen og billioner af objekter

Med Azure Data Lake Store kan din organisation analysere alle sine data på et enkelt sted og uden kunstige begrænsninger. Din Data Lake Store kan lagre billioner af filer, hvor en enkelt fil kan være større end en petabyte, hvilket er 200 x større end i andre lagerløsninger i cloudmiljøet. Det gør Data Lake Store ideel til lagring af alle typer data, herunder meget omfattende datasæt, f.eks. video i høj opløsning, genomiske og seismiske datasæt, medicinske data og data fra en lang række brancher.

Skalerbart gennemløb til et meget stort antal parallelle analyser

Uden at du ændrer designet af dit program eller ompartitionerer dine data til en større skala, kan Data Lake Store skalere gennemløbet, så det understøtter analytiske arbejdsbelastninger i alle størrelser. Løsningen kan levere et meget stort gennemløb, så giver mulighed for at køre analysejobs med over 1000 samtidige eksekveringer, der effektivt læser og skriver hundredvis af terabyte af data.

Rollebaseret sikkerhed og overvågning, der altid er krypteret

Data Lake Store beskytter dine dataaktiver og udvider på en let måde sikkerheden i det lokale miljø og styringen af cloudmiljøet. Data krypteres altid. Når de flyttes, sker det ved hjælp af SSL, og når de er i ro ved hjælp af en tjeneste eller brugeradministrerede HSM-baserede nøgler i Azure Key Vault. Funktioner som enkeltlogon (SSO), Multi-Factor Authentication og problemfri administration af millioner af identiteter er indbygget via Azure Active Directory. Du kan godkende brugere og grupper med detaljerede POSIX-baserede ACL'er til alle data i Store, så der er mulighed for rollebaseret adgangskontrol. Endelig kan du opfylde behovene for overholdelse af sikkerhedsmæssige og lovmæssige krav ved at overvåge hver adgang til og konfigurationsændring af systemet.

HDFS til cloudmiljøet

Microsoft Azure Data Lake Store understøtter alle programmer, der bruger den åbne standard Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Da HDFS understøttes, kan du let migrere de eksisterende Hadoop- og Spark-data til cloudmiljøet, uden at du skal gendanne HDFS-mappestrukturen.


Apache Hadoop® og tilknyttede projektnavne inden for åben kildekode er varemærker tilhørende Apache Software Foundation.

Professionel support

Vi garanterer en professionel SLA på 99,9 % og support døgnet rundt alle ugens dage.

Relaterede produkter og tjenester

Data Lake-analyse

Distribueret analysetjeneste til nem håndtering af big data

HDInsight

Klargør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i clouden

Prøv Data Lake Store