Scheduler

Kør dine jobs efter simple eller komplekse gentagne tidsplaner

Opret jobs, der kører på din tidsplan

Med Azure Scheduler kan du oprette jobs i cloudmiljøet, der aktiverer tjenester i og uden for Azure, f.eks. ved kald af HTTP/S-slutpunkter eller afsendelse af meddelelser til Azure Storage-køer, Azure Service Bus-køer eller -emner. Kør jobs med det samme, efter en gentaget tidsplan eller på et tidspunkt i fremtiden.

Velegnet til gentagne handlinger, daglig vedligeholdelse og udviklere

Scheduler er velegnet til gentagne handlinger, såsom periodisk indsamling af data fra Twitter til et feed. Programmet er også velegnet til oprydning i logfiler, start af rutinemæssig sikkerhedskopiering og andre programvedligeholdelsesopgaver. Du kan også integrere Scheduler i dine programmer.

Designet til høj tilgængelighed og pålidelighed

Scheduler fungerer under netværks-, computer- og datacenterfejl, så dine planlagte jobs fortsætter med at blive udført til tiden. Programmet skifter automatisk til et alternativt datacenter i samme område, hvis der er behov for det. Kunderne kan også konfigurere alternative slutpunkter, hvis deres hovedslutpunkt ikke er tilgængeligt.

Opret asynkrone jobs ved brug af køer

Anvend Scheduler til at sende meddelelser til Storage-køer eller Service Bus-køer eller -emner til asynkron behandling af gentagne anmodninger. Dette er praktisk til komplekse eller langvarige anmodninger – f.eks. en serie af SQL-forespørgsler til en stor database – og når du ønsker at aktivere en tjeneste, der er offline.

Relaterede produkter og tjenester

Service Bus

Oprettelse af forbindelse på tværs af private og offentlige cloudmiljøer

Storage-konti

Holdbart, yderst tilgængeligt og skalerbart cloudlager

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler