Serviceniveauaftale for Azure Cosmos DB

Sidst opdateret: Maj 2019

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerede databasetjeneste med flere modeller. Den tilbyder brugsklar global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner med transparent skalering og replikering af dine data, uanset hvor dine brugere befinder sig. Med tjenesten tilbydes omfattende 99,99 % Serviceniveauaftaler, der dækker garantierne for gennemløb, konsistens, tilgængelighed og latens for Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med ethvert af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere Azure-regioner, konfigureret med ethvert af de fire afslappede Konsistensniveauer. Azure Cosmos DB muliggør konfigurering af flere Azure-regioner som skrivbare slutpunkter for en Databasekonto. I denne konfiguration, tilbyder Cosmos DB 99,999 % SLA til både læse- og skrivetilgængelighed.

Versionshistorik

1.3 Sidst opdateret: Maj 2019
Produktbemærkninger: Forbedret skrivning-SLA til 10 ms for alle konti

1.2 Sidst opdateret: September 2018
Produktbemærkninger: Forbedret skriv SLA når flere Azure regioner bliver konfigureret som skrivbare slutpunkter. Tillæg til 10ms skrivelatenstid for Network Optimized Applications.

1.1 Sidst opdateret: November 2017
Produktbemærkninger: Azure Cosmos DB understøtter nu en ny konfiguration: Med databasekonti, der spænder over flere regioner med Stærk konsistens, har denne konfiguration en SLA for konsistens, gennemløb og tilgængelighed. SLA for eksisterende konfigurationer (Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt region konfigureret med et af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere regioner, konfigureret med et af de fire afslappede konsistensniveauer) forbliver uændret. Tabel over afklarede konsistensgarantier med branchestandardiseret periode.

1.0 Sidst opdateret: Maj 2017
Produktbemærkninger: Service rebranded til Azure Cosmos DB.