Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT i gwałtownie zmieniającym się potrzebom biznesowym. Przekształcenie cyfrowe rozpoczyna się od technologii chmury i umożliwia szybsze tworzenie oraz zapewnia wyższą produktywność, niższe koszty i większe bezpieczeństwo aplikacji w ramach całej organizacji.

Twórz wspaniałe projekty dzięki platformie Azure

Architektury rozwiązań

Adding a modern web and mobile front end to a legacy claims-processing appThis line-of-business application solution consolidates data from multiple business systems and surfaces the data through web and mobile front ends—helping to improve employee productivity and speed decision making.87654321
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Dodawanie nowoczesnych frontonów sieci Web i mobilnych do starszej aplikacji do rozpatrywania wniosków

Przegląd

To rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych oraz udostępnia dane za pośrednictwem frontonów sieci Web i mobilnych, pozwalając zwiększyć wydajność pracowników i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Przepływ

 1. 1 Aplikacja mobilna klienta przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C
 2. 2 Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego
 3. 3 Aplikacja internetowa łączy się z bazą danych SQL
 4. 4 Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint
 5. 5 Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)
 6. 6 Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)
 7. 7 Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy
 8. 8 Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory
Modern customer support portal powered by an agile business processThe solution demonstrates a business process for monitoring and responding to customer feedback. This architecture shows how to easily connect multiple business systems to enable a nimbler customer support.12345
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Nowoczesny portal obsługi klienta bazujący na elastycznym procesie biznesowym

Przegląd

To rozwiązanie aplikacji biznesowej oferuje mechanizm monitorowania opinii klientów i reagowania na nie. Można łatwo połączyć wiele systemów biznesowych w celu usprawnienia obsługi klientów.

Przepływ

 1. 1 Klient przesyła opinię ogłaszaną w punkcie końcowym sieci Web.
 2. 2 Opinia jest ogłaszana w interfejsie API do analizy tekstu w usługach Microsoft Cognitive Services w celu określenia jej tonacji i wyodrębnienia słów kluczowych.
 3. 3 Na podstawie opinii klienta jest tworzony nowy przypadek w oprogramowaniu Dynamics CRM lub innym systemie CRM.
 4. 4 Rozwiązanie wysyła do klienta wiadomość SMS z podziękowaniem za opinię.
 5. 5 Jeśli wskaźnik tonacji opinii jest mniejszy niż 0,3, aplikacja ogłasza tę informację w kanale obsługi klientów w celu zareagowania na nią.
Customer onboarding process powered by a serverless architectureThis serverless architecture enables you to build and run applications without having to worry about the underlying infrastructure and the associated management and maintenance. By using it, you can dramatically improve developer productivity.123456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Proces dodawania klientów obsługiwany przez architekturę bezserwerową

Przegląd

Ta architektura bezserwerowa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji bez zajmowania się podstawową infrastrukturą oraz zarządzaniem nią i utrzymaniem. Korzystając z niej, można znacznie zwiększyć wydajność deweloperów.

Przepływ

 1. 1 Informacje o nowym kliencie są ogłaszane w punkcie końcowym sieci Web.
 2. 2 Zdjęcie klienta jest ogłaszane w interfejsie API rozpoznawania twarzy w usługach Cognitive Services. Interfejs API rozpoznawania twarzy kojarzy zdjęcie i nazwę klienta.
 3. 3 Informacje o kliencie są rejestrowane w usłudze Dynamics 365 lub innym systemie CRM.
 4. 4 Informacje o nowym kliencie są wysyłane do usługi Power BI.
 5. 5 Informacje o kliencie są dodawane do listy adresowej (MailChimp).
 6. 6 Rozwiązanie rejestruje członka w usłudze SQL Database.

Szybko zacznij tworzyć rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych dzięki zaufanym partnerom firmy Microsoft

Kontakt ze sprzedażą

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Powiązane rozwiązania

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dowiedz się więcej
Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy

Dowiedz się więcej

Usługa Kubernetes na platformie Azure

Uzyskaj usługę klasy korporacyjnej Kubernetes. Tworzenie skalowalnych rozwiązań biznesowych za pomocą usługi Kubernetes na platformie Azure

Dowiedz się więcej