Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT i gwałtownie zmieniającym się potrzebom biznesowym. Przekształcenie cyfrowe rozpoczyna się od technologii chmury i umożliwia szybsze tworzenie oraz zapewnia wyższą produktywność, niższe koszty i większe bezpieczeństwo aplikacji w ramach całej organizacji.

„Za pomocą usługi MediusFlow na platformie Azure i programu Dynamics AX zdefiniowaliśmy bardzo elastyczny sposób kierowania, zatwierdzania i przetwarzania faktur. W końcu to przecież chodzi o zwinność. Żyjemy w świecie, w którym zmiany zachodzą bardzo szybko. Czasem musimy skonfigurować nowy magazyn w kilka dni lub rozpocząć współpracę z nowym dostawcą w kraju, w którym dotychczas nigdy nie działaliśmy. Za pomocą programu AX i usługi MediusFlow możemy reagować bardzo szybko”.

Regis Litre, dyrektor ds. informatyki, Marc Jacobs

Steruj innowacjami i oszczędnościami, unowocześniając aplikację

Pozostaw konkurencję z tyłu, koncentrując się bardziej na innowacji. Kompiluj, testuj i wdrażaj aplikacje LOB za pomocą naszej otwartej i skalowalnej platformy — szybciej i za ułamek kosztów wdrożeń lokalnych. Zwiększ wydajność w całej organizacji, w tym w działach zarządzania zasobami ludzkimi, łańcucha dostaw, badań i rozwoju, infrastruktury IT i relacji z klientami.

ClickView
„Nasza organizacja pomocy technicznej stanie się o wiele mniejsza, gdy zlikwidujemy nasze lokalne instalacje. To natychmiastowe obniżenie kosztów”.

Henk Middendorp, architekt oprogramowania, Royal Dutch Shell

Zwiększ efektywność pracowników i elastyczność biznesową

Zwiększ możliwości Twoich pracowników za pomocą nowoczesnych aplikacji LOB, które są dostępne wszędzie, o każdej porze i z dowolnego urządzenia. Użyj technologii chmury, aby szybciej, łatwiej i efektywniej przeorganizować aplikacje LOB. Zwiększ elastyczność biznesową dzięki niezrównanym możliwościom hybrydowym, które pozwalają na łatwe łączenie z systemami w chmurze i lokalnymi.

Rakuten Showtime
„Dzięki platformie Azure usługa MediusFlow jest dostępna dla dostawców oraz osób zatwierdzających w dowolnym czasie i na każdym urządzeniu. Usługa MediusFlow umożliwia kierowanie faktur do zatwierdzenia bezpośrednio do właściwej osoby. Faktury znajdują się w systemie zamkniętym, więc nie mogą zaginąć. I po raz pierwszy biznes ma dobry wgląd we wszystko, co już zostało przetworzone, i co jeszcze pozostaje w kolejce — prawie bez konieczności wprowadzania danych — co daje wszystkim większą pewność”.

Maulik Patel, Sr. Menedżer IT w dziale finansów, Marc Jacobs

Łatwe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa danych o znaczeniu krytycznym

Śpij spokojnie, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne w chmurze — prawdopodobnie bardziej bezpieczne niż w przypadku lokalnego wdrożenia. Skorzystaj z funkcji automatycznego wykrywania zagrożeń, szyfrowania nieużywanych danych i maskowania w celu ochrony danych — w połączeniu z funkcjami prywatności i zgodności wbudowanymi w platformę Azure.

Veritone
„Tylko kilku dostawców zgodziło się na podpisanie umowy partnerstwa biznesowego, co od razu wyeliminowało pewną grupę dostawców. Spodobał się nam bogaty zestaw funkcji zabezpieczeń firmy Microsoft i jej ciągłe dążenie do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa”.

John Vasicek, wiceprezes ds. badań i rozwoju chmury i technologii mobilnych, Nuance Communications

Powiązane produkty

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Visual Studio

Zintegrowane środowisko projektowe (IDE) firmy Microsoft

Aplikacje PowerApp

Usługa przeznaczona dla przedsiębiorstw i skierowana do innowatorów, która umożliwia im tworzenie i udostępnianie aplikacji biznesowych

Twórz zaawansowane aplikacje LOB za pomocą technologii od partnerów platformy Azure

Znajduj popularne opcje aplikacji LOB w witrynie Azure Marketplace i wdrażaj je.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.