Pomiń nawigację

Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT i gwałtownie zmieniającym się potrzebom biznesowym. Przekształcenie cyfrowe rozpoczyna się od technologii chmury i umożliwia szybsze tworzenie oraz zapewnia wyższą produktywność, niższe koszty i większe bezpieczeństwo aplikacji w ramach całej organizacji.

Twórz wspaniałe projekty dzięki platformie Azure

Architektury rozwiązań

Dodawanie nowoczesnych frontonów sieci Web i mobilnych do starszej aplikacji do rozpatrywania wniosków

Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP 4 5 6 3 1 8 7 2
 1. Przegląd
 2. Przepływ

To rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych oraz udostępnia dane za pośrednictwem frontonów sieci Web i mobilnych, pozwalając zwiększyć wydajność pracowników i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

 1. 1 Aplikacja mobilna klienta końcowego przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C
 2. 2 Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego
 3. 3 Aplikacja sieci Web łączy się z bazą danych SQL
 4. 4 Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint
 5. 5 Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)
 6. 6 Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)
 7. 7 Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy
 8. 8 Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory

Nowoczesny portal obsługi klienta bazujący na elastycznym procesie biznesowym

Customer HTTP Request 4 5 3 1 2 Text Analytics Dynamics 365 Post to MicrosoftTeams Connections Customer mobile NegativeFeedback
 1. Przegląd
 2. Przepływ

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy monitorowania opinii klientów i reagowania na nie. W tej architekturze pokazano, jak łatwo połączyć wiele systemów biznesowych w celu usprawnienia obsługi klientów.

 1. 1 Klient przesyła opinię, która jest ogłaszana w punkcie końcowym sieci Web
 2. 2 Opinia jest ogłaszana w usługach Cognitive Services – interfejsie API do analizy tekstu — w celu określenia jej tonacji i wyodrębnienia słów kluczowych
 3. 3 Na podstawie opinii klienta jest tworzony nowy przypadek w systemie CRM (Dynamics 365)
 4. 4 Do klienta jest wysyłana wiadomość SMS z podziękowaniem za opinię
 5. 5 Jeśli wskaźnik tonacji opinii jest mniejszy niż 0,3 (niższy wskaźnik oznacza, że klient był niezadowolony), ta informacja jest ogłaszana w kanale usługi Microsoft Teams, aby przedstawiciel działu obsługi klienta mógł skontaktować się z klientem

Proces dodawania klientów obsługiwany przez architekturę bezserwerową

HTTP Request API Management Cognitive ServicesFace API PowerBI MailChimp CosmosDB Dynamics 365 4 2 5 6 3 Customer 1
 1. Przegląd
 2. Przepływ

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy dodawania klientów. Ta architektura bezserwerowa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji bez zajmowania się podstawową infrastrukturą oraz zarządzaniem nią i utrzymaniem. Korzystając z niej, można znacznie zwiększyć wydajność deweloperów.

 1. 1 Informacje o nowym kliencie są ogłaszane w punkcie końcowym sieci Web.
 2. 2 Zdjęcie klienta jest ogłaszane w interfejsie API rozpoznawania twarzy w usługach Cognitive Services. Interfejs API rozpoznawania twarzy kojarzy zdjęcie i nazwę klienta.
 3. 3 Informacje o kliencie są rejestrowane w usłudze Dynamics 365 lub innym systemie CRM.
 4. 4 Informacje o nowym kliencie są wysyłane do usługi Power BI.
 5. 5 Informacje o kliencie są dodawane do listy adresowej (MailChimp).
 6. 6 Rozwiązanie rejestruje członka w usłudze SQL Database.

Szybko zacznij tworzyć rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych dzięki zaufanym partnerom firmy Microsoft

Kontakt ze sprzedażą

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dowiedz się więcej

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy

Dowiedz się więcej

Aplikacje biznesowe SaaS

Aplikacje biznesowe SaaS

Rozwiązania informacji i analiz biznesowych platformy Azure umożliwiają tworzenie aplikacji w formie „oprogramowanie jako usługa” (SaaS)

Dowiedz się więcej