Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT i gwałtownie zmieniającym się potrzebom biznesowym. Przekształcenie cyfrowe rozpoczyna się od technologii chmury i umożliwia szybsze tworzenie oraz zapewnia wyższą produktywność, niższe koszty i większe bezpieczeństwo aplikacji w ramach całej organizacji.

„Za pomocą usługi MediusFlow na platformie Azure i programu Dynamics AX zdefiniowaliśmy bardzo elastyczny sposób kierowania, zatwierdzania i przetwarzania faktur. W końcu to przecież chodzi o zwinność. Żyjemy w świecie, w którym zmiany zachodzą bardzo szybko. Czasem musimy skonfigurować nowy magazyn w kilka dni lub rozpocząć współpracę z nowym dostawcą w kraju, w którym dotychczas nigdy nie działaliśmy. Za pomocą programu AX i usługi MediusFlow możemy reagować bardzo szybko”.

Regis Litre, dyrektor ds. informatyki, Marc Jacobs

Steruj innowacjami i oszczędnościami, unowocześniając aplikację

Pozostaw konkurencję z tyłu, koncentrując się bardziej na innowacji. Kompiluj, testuj i wdrażaj aplikacje LOB za pomocą naszej otwartej i skalowalnej platformy — szybciej i za ułamek kosztów wdrożeń lokalnych. Zwiększ wydajność w całej organizacji, w tym w działach zarządzania zasobami ludzkimi, łańcucha dostaw, badań i rozwoju, infrastruktury IT i relacji z klientami.

ClickView
“Our support organization will get a lot smaller once we decommission our on-premises installations. That’s an immediate cost benefit.”

Henk Middendorp, architekt oprogramowania, Royal Dutch Shell

Zwiększ efektywność pracowników i elastyczność biznesową

Zwiększ możliwości Twoich pracowników za pomocą nowoczesnych aplikacji LOB, które są dostępne wszędzie, o każdej porze i z dowolnego urządzenia. Użyj technologii chmury, aby szybciej, łatwiej i efektywniej przeorganizować aplikacje LOB. Zwiększ elastyczność biznesową dzięki niezrównanym możliwościom hybrydowym, które pozwalają na łatwe łączenie z systemami w chmurze i lokalnymi.

Rakuten Showtime
“Thanks to Azure, MediusFlow is available for accounts payable as well as approvers at any time, on any device. With MediusFlow we can route invoices directly to the right person for approval. Invoices are in a closed system, so they can’t get lost. And, for the first time, the business has clear visibility into everything that’s been processed and everything that’s in the queue—with almost no data entry needed—which makes everyone more confident.”

Maulik Patel, Sr. Menedżer IT w dziale finansów, Marc Jacobs

Łatwe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa danych o znaczeniu krytycznym

Śpij spokojnie, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne w chmurze — prawdopodobnie bardziej bezpieczne niż w przypadku lokalnego wdrożenia. Skorzystaj z funkcji automatycznego wykrywania zagrożeń, szyfrowania nieużywanych danych i maskowania w celu ochrony danych — w połączeniu z funkcjami prywatności i zgodności wbudowanymi w platformę Azure.

Veritone
“Only a couple of vendors were willing to sign a business associate agreement, which eliminated several vendors right away. We liked Microsoft’s rich security feature set and its constant effort to improve its security posture.”

John Vasicek, wiceprezes ds. badań i rozwoju chmury i technologii mobilnych, Nuance Communications

Powiązane produkty

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Visual Studio

Zintegrowane środowisko projektowe (IDE) firmy Microsoft

Aplikacje PowerApp

Usługa przeznaczona dla przedsiębiorstw i skierowana do innowatorów, która umożliwia im tworzenie i udostępnianie aplikacji biznesowych

Twórz zaawansowane aplikacje LOB za pomocą technologii od partnerów platformy Azure

Znajduj popularne opcje aplikacji LOB w witrynie Azure Marketplace i wdrażaj je.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.