koszty i korzyści związane z migracją aplikacji .NET do chmury

Ten zasób jest dostępny w języku: English.

Opublikowano: 31.08.2020

Przeczytaj ten raport analityka, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić do 54% w porównaniu ze środowiskiem lokalnym i do 30% w porównaniu z platformą AWS przez migrowanie aplikacji ASP.NET na platformę Azure. Skalowalność i funkcje zarządzane usług Azure App Service i Azure SQL Database pomagają zwiększyć produktywność deweloperów, uprościć operacje i wydajniej zarządzać aplikacjami.

W raporcie omawiamy wyniki testu platformy modernizacji, który porównuje tradycyjną aplikację ASP.NET działającą lokalnie, w usłudze Azure App Service i na platformie AWS Elastic Beanstalk.
 

Dowiesz się również:
 

  • Jak zwiększyć dostępność aplikacji z zerowym przestojem za pośrednictwem miejsc wdrożenia.
  • Jak rozpocząć pracę z narzędziem do migracji aplikacji internetowych Azure Migrate — zaprojektowanym specjalnie dla obciążeń aplikacji internetowych platformy .NET.

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się, jak zapewnić sobie wolny czas na tworzenie aplikacji oraz obniżyć koszty.