Azure Stack

Bygg og kjør hybrid-apper på tvers av datasentre, grenseplasseringer, eksterne kontorer og skyen

Utvid Azure-tjenester og -funksjoner til det miljøet du foretrekker – fra datasentret til grenseplasseringer og eksterne kontorer – med Azure Stack. Bygg, distribuer og kjør hybrid- og grensedatabehandlingsapper konsistent i ditt IT-økosystem, med fleksibilitet for varierende arbeidsmengder.

Se nærmere på Azure Stack-scenarioer

Azure Stack Edge

Skyadministrert apparat

Kjør arbeidslaster for grensedatabehandling

Få innsikt raskt med et apparat administrert i Azure, ved hjelp av databehandling og maskinvareakselerert maskinlæring på kantplasseringer for Tingenes Internett (IoT) og arbeidsbelastninger ved kunstig intelligens.

Bruk Azure Stack Edge til:

  • Maskinlæring ved kanten
  • Edge- og IoT-løsninger
  • Nettverksdataoverføring fra grense til sky

Azure Stack HCI TESTVERSJON

Hyperkonvergert infrastruktur

Moderniser datasenteret ditt

Oppdater virtualiseringsverten ved bruk av en hybrid og hyperkonvertert løsning integrert med Azure.

Bruk Azure Stack HCI til:

  • Skalerbar virtualisering og lagring
  • Moderniserer lokal arkitektur
  • Eksterne kontorgrener
  • Høytytende arbeidslaster

Azure Stack Hub

Skybasert integrert system

Bruk skytjenester lokalt

Kjør din egen private, autonome sky – tilkoblet eller frakoblet med skybaserte apper ved å bruke konsistente lokale Azure-tjenester.

Bruk Azure Stack Hub til:

  • Tilkoblede og frakoblede scenarier
  • Datasuverenitet
  • Modernisering av programmer

Azure Stack industrier

Overholde forskriftsmessige krav

Strømlinjeform samsvar med regelverk i bransjen, fra myndighetene og i selskapet ved å kjøre skyapper lokalt – og bidra til å holde dine data, apper og identiteter sikre.

Moderniser finansielle apper

Øk effektiviteten til dine driftskritiske apper med Azure-tjenester, beholdere, serverløs og mikrotjeneste-arkitektur.

Få sanntidsintelligens

Hjelp til med å dempe risiko, ta mer informerte forretningsavgjørelser og tilpass kundeopplevelsen med maskinlæringsmodeller som leverer sanntidsdata og analyse.

Øk hastigheten på skyoverføring

Forenkle overgangen til skyen og kjør skyapper i et lokalt miljø.

Bruk forutsigbart vedlikehold av kjøretøy

Reduser vedlikeholdskostnader og overhead ved å forutse kjøretøyproblemer og fikse dem raskt med maskinlæring og IoT-løsninger i forkant.

Forbedre tjenester for borgerne

Gi praktiske, forutsigbare og effektive tjenester for borgerne ved å forbedre din lokale app- og databaseytelse.

Overhold krav om samsvar med regelverket

Følg spesifikke krav til overholdelse av regelverk, forskrifter og policy for data ved å bruke et felles sett med verktøy for å bygge og administrere data og apper.

Oppdater og utvid eldre apper

Dra nytte av forbedret sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet ved å utvide eldre apper til skyen – og forbedre ytelsen til lokale apper som ennå ikke er klare for skyen.

Ta skyen til fabrikkgulvet

Strømlinje driften og øk effektiviteten med et hybrid skymiljø som kjører Azure-tjenester uten å ha behov for å knyttes til Internett.

Få umiddelbar intelligens

Hjelp til med å sikre kvalitetskontroll og forhindre skade på produksjonslinjen ved å bruke kameraer til å overvåke varer for produksjonsfeil i sanntid.

Unngå uplanlagt driftsstans

Flytt driften fra reaktiv til proaktiv ved å bruke forutsett vedlikehold. Automatiser oppdagelse av potensiell utstyrssvikt ved å kjøre intelligente hybridapper der dataene dine bor.

Forbedre medarbeidersikkerhet

Identifiser farlige situasjoner før de skjer ved å sende varsler til utstyrsoperatører.

Lever uforglemmelige kundeopplevelser

Øk kundetilfredsheten ved å bruke intelligente data til å drive bedriften mer effektivt. Få dypere innsikt i kundebesøk, oppholdstid og salgsfremmende plasseringer i dine fysiske butikker.

Maksimer hylletilgjengelighet

Gjennom å overvåke inventaret med kameraer og annet utstyr i butikken, kan butikksjefen få varsel om varer som går fort unna før lageret er tomt.

Reduser svinn

Reduser varetap og annen svinn ved å gi intelligens og innsikt i tyveri, bytting av billetter, svindel ved retur og tomrom.

Aktiver pick-and-go shopping

Gi produkt-SKU-er, priser og andre nødvendige data til scenarier for betalingsprosessen for pick-and-go i detaljhandelen.

Kjør skytjenester offline

Lever kritiske skytjenester til områder som er frakoblet fra internett, som for eksempel oppstrøms drift i olje- og gasselskaper og drift av kraftforsyningsnettet.

Lagre, samle, modellere og analysere data

Behandle store datamengder lokalt og få innsikt umiddelbart, enten du gjør seismisk datamodellering, vindkraftprojeksjon eller nettforbruk.

Reduser kostbare utstyrsfeil

Overvåk utstyr, oppdage avvik og send varsler om potensielle feil i vindparker, brønnområder, raffinerier og nettinfrastrukturer ved hjelp av IoT-enheter og IoT Edge.

Identifiser og reparer problemer på stedet raskere

Analyser videostrømmer fra farlige og vanskelig tilgjengelige områder som rigger, oljetanker, rørledninger og høyspenningslinjer – og varsle utstyrsoperatører og -leverandører om potensielle problemer.

Optimalisere eldre apper og arbeidsmengder

Overfør dine gamle apper og arbeidsmengder problemfritt til et skymiljø – og forvandle feltoperasjonene dine digitalt.

Forbedre dataanalyse og journalhåndtering

Samle, behandle og lagre medisinske journaler lokalt. Dra nytte av intelligent, sanntids analyses ved å bruke AI i spesialiteter som digital patologi, medisinsk avbildning og forskning og genomikk.

Moderniser eldre systemer

Tilknytt medisinske enheter og apper i IT-nettverk for helsetjenesten. Samle essensielle data innen hver enhet og hjelp til med å sikre pasienter mot funksjonsfeil ved utstyret gjennom å minimere dataforsinkelse.

Oppdater IT-infrastruktur og kliniske miljøer

Forbedre ventetidene for akuttmottaket, operasjonsrommets ytelse, sengekapasitet og flaskehalser i pasientflyten ved å overføre gamle infrastrukturer og IT-miljøer til skyen.

Les kundevitnesbyrd om Azure Stack

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack, which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, offiser for digital transformasjon, Airbus Defence and Space

Se videoen

Airbus

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, Informasjonssjef (CIO), KPMG Norge

Les artikkelen

KPMG

"Now, there's really no limit to the kind of information systems we can deliver to our citizens."

Jonathan Cassar, Teknologidirektør, Malta Information Technology Agency (MITA)

Les artikkelen

Government of Malta

"With Azure Stack Hub, we are able to provide cloud systems and cloud services with all the benefits of automation and still be compliant within Norwegian legislation."

Haakon Agerup Jacobsen, Senior Prosjektleder, Tieto

Les artikkelen

Tieto

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, direktør, informasjonsteknologi, Canadian Museum for Human Rights

Les artikkelen

Canadian Museum for Human Rights

"The on-premises nature of Azure Stack Edge and the Intel-based field-programmable gate arrays (FPGAs) make it really seamless for us to be able to integrate that device into part of our natural application."

T. Michael Thornton, Vice President R&D, Customer Solutions Business, Olympus

Se videoen

Olympus

Ressurser og dokumentasjon for Azure Stack

Se nettseminaret

Se dette nettseminaret for å lære hvordan Azure Stack-porteføljen hjelper deg med å utvikle, rulle ut og kjøre programmer for hybrid- og kantbasert databehandling på en enhetlig måte på alle plasseringer, slik at du kan håndtere ulike typer arbeidsbelastninger.

Dataark for Azure Stack-porteføljen

Azure Stack er en portefølje av produkter som utvider Azures tjenester og funksjonalitet til ditt foretrukne miljø, fra datasenteret til kantplasseringer og eksterne kontorer.

Sky overalt: Azure for hybrid-, multisky- og kantmiljøer

E-bok som ser nærmere på spesifikke muligheter for å implementere en infrastruktur for hybrid sky i organisasjonen.

Hybrid Azure: fleksibel og skalerbar

Slik gir Microsoft Azure deg fleksibilitet både lokalt, i multiskyer og på kanten.

Les mer om Azure Stack