Cloudmiljøet, der er tillid til

Den mest omfattende compliancesdækning bland alle cloududbydere

Mere certificering end nogen anden cloududbyder

Hos Microsoft forstår vi, at for at du – vores virksomhedskunde – kan udnytte fordelene ved skyen, skal du være villig til at betro din cloududbyder et af dine mest værdifulde aktiver, nemlig dine data. Hvis du investerer i en cloudtjeneste, skal du kunne stole på, at dine kundedata er sikre, at dine data er beskyttede som fortrolige oplysninger, og at du beholder ejerskabet over og kontrollen med dine data, så de kun bruges på en måde, der er konsistent med dine forventninger.

Microsoft stræber efter at gøre sig fortjent til din tillid til Microsoft Azure. Vores lange erfaring med drift af onlinetjenester har ført til omfattende investeringer i grundlæggende teknologi, der bygger sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger ind i udviklingsprocessen. Med tiden har vi udviklet sikkerhedsforholdsregler og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, der er førende i branchen, og vi har deltaget i internationale overensstemmelsesprogrammer med uafhængig kontrol af vores præstationer.

Besøg for Microsofts Center for sikkerhed og rettigheder

Se alle certificeringer

Denne side gælder ikke for Microsoft Cognitive Services.

Få mere at vide

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger er integreret i udviklingen af Azure

Microsoft prioriterer sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i alle trin fra udvikling af kode til reaktion på hændelser.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger er indbygget direkte i Azure Platform og starter med SDL (Security Development Lifecycle), der tager sig af sikkerheden i alle udviklingsfaser lige fra den første planlægning til lancering. Azure opdateres løbende, så sikkerheden øges konstant. ODA (Operational Security Assurance) er bygget på SDL-viden og -processer for at skabe en struktur, der hjælper med at sikre handlinger i hele de cloudbaserede tjenesters levetid. Azure Security Center gør Azure til den eneste offentlige cloudplatform, der tilbyder løbende overvågning af sikkerhedstilstanden.

Sikkerhed: Vi holder vores kunders data sikre

Microsoft har draget nytte af flere årtiers erfaring med hensyn til opbygningen af forretningssoftware og driften af nogle af verdens største onlinetjenester til at skabe et robust sæt af sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder. De hjælper med til at sikre, at infrastrukturen i Azure er robust over for angreb, de sikrer brugeradgangen til Azure-miljøet, og de hjælper med til at sikre kundedata gennem krypteret kommunikation samt trusselsstyring og fremgangsmåder til afbødning, herunder regelmæssige indtrængningstest.

De styrer og kontrollerer identitets- og brugeradgang til dine miljøer, data og programmer ved at samle bruger-id'erne i Azure Active Directory og giver mulighed for Multi-Factor Authentication, der giver et mere sikkert logon.

Kryptering af kommunikations- og driftsprocesser. Til data under overførsel bruger Azure transportprotokoller, der følger branchestandarden, mellem brugerenheder og Microsofts datacentre og i selve datacentrene. Til data i hvile tilbyder Azure et bredt udvalg af krypteringsmuligheder op til AES-256, det giver dig fleksibiliteten til at vælge den løsning, der passer bedst til dine behov.

Sikring af netværk. Azure leverer den nødvendige infrastruktur til at skabe sikre forbindelser mellem virtuelle maskiner og til at forbinde datacentre i det lokale miljø med Azure VM'er. Azure blokerer uautoriseret trafik til og inden for Microsofts datacentre ved hjælp af forskellige teknologier. Azure Virtual Network udvider netværket i det lokale miljø til skyen gennem site-to-site VPN.

Styring af trusler. For at beskytte mod onlinetrusler tilbyder Azure Microsoft Antimalware til cloudtjenester og virtuelle maskiner. Microsoft anvender også indtrængningsregistrering, forhindring af DDOS-angreb (denial-of-service), regelmæssig indtrængningstest og dataanalyse samt værktøjer til maskinindlæring som en hjælp til at afbøde trusler mod Azure-platformen.

Få mere at vide om sikkerhed

Beskyttelse af personlige oplysninger: Du ejer og styrer dine data

I mere end 20 år har Microsoft været blandt de førende til skabe robuste onlineløsninger, der er designet til at beskytte vore kunders personlige oplysninger. Vores langtidstestede tilgang til beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse baserer sig på vores ønske om at sikre organisationerne ejerskab til og kontrol over indsamlingen, brugen og fordelingen af deres oplysninger.

Vi bestræber os på at være gennemskuelige i vores indsats for at beskytte personlige oplysninger, tilbyder dig meningsfulde valg mht. beskyttelse af personlige oplysninger og administrerer de data, vi lagrer og behandler, på en ansvarlig måde. Et af midlerne i vores indsats for at beskytte kundedata er vores indførelse af verdens første retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger i skyen, ISO/IEC 27018.

Du ejer dine egne data. Hos Azure har du ejerskabet over kundedata, dvs. alle data, herunder tekst, lyd, video eller billedfiler og software, der er leveret til Microsoft af dig, eller på dine vegne, gennem brugen af Azure. Du kan til enhver tid og af enhver årsag få adgang til dine kundedata uden hjælp fra Microsoft. Vi bruger kun dine kundedata til at levere de aftalte tjenester, og vi udtrækker ikke data til marketing eller annoncering.

Du styrer dine data. Da de kundedata, du hoster på Azure, tilhører dig, har du kontrol over, hvor de lagres, og hvordan der på en sikker måde er adgang til dem og mulighed for at slette dem.

Sådan reagerer vi på anmodninger fra det offentlige eller retsvæsenet om at få adgang til data. Når en offentlig myndighed ønsker kundedata – herunder af hensyn til den nationale sikkerhed – skal myndigheden følge den relevante juridiske proces og forsyne os med en dommerkendelse, når det gælder udlevering af indhold, eller en stævning, når det gælder kontooplysninger. Hvis vi er tvunget til at udlevere kundedata, vil Microsoft straks meddele dig det og sende dig en kopi af kravet, medmindre juridiske årsager forhindrer os i det. Med undtagelse af det, du anviser, eller hvor det er et lovmæssigt krav, giver vi ingen offentlig myndighed direkte eller uhindret adgang til kundedata.

Få mere at vide om beskyttelse af personlige oplysninger

Gennemsigtighed: Du ved, hvordan dine data lagres, hvordan du får adgang til dem, og hvordan vi hjælper med til at sikre dem

Microsoft Azure er bygget på den forudsætning, at hvis du skal kunne styre dine egne kundedata i skyen, skal du have synlighed til disse data. Du skal vide, hvor dataene er lagret. Du skal også vide, gennem klart formulerede og tilgængelige politikker og procedurer, hvordan vi hjælper med til at sikre dine kundedata, hvem der har adgang til dem og under hvilke omstændigheder. Og du skal ikke blot tage vores ord for det: Du kan gennemgå de tredjepartsrevisioner og -certificeringer, der bekræfter, at vi opfylder de standarder, vi sætter.

Få mere at vide om gennemsigtighed

Overensstemmelse: Vi overholder globale standarder

Azure opfylder et bredt udvalg af internationale og branchespecifikke overensstemmelsesstandarder, f.eks. ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 og SOC 2, samt landespecifikke standarder som IRAP i Australien, G-Cloud i Storbritannien og MTCS i Singapore.

Strenge tredjepartsauditter, udført af f.eks. British Standards Institute, kontrollerer, at Azure overholder de strenge sikkerhedskontroller, som disse standarder kræver. Som en del af vores bestræbelser på gennemsigtighed kan du kontrollere vores implementering af mange sikkerhedskontroller ved at bede om revisionsresultaterne fra de certificerende tredjeparter.

Når Microsoft dokumenterer, at vores tjenester opfylder overensstemmelsesstandarder, og vi viser, hvordan vi opnår overensstemmelse, er det lettere for kunderne at sikre overensstemmelse for den infrastruktur og de programmer, de kører i Azure.

Få mere at vide om overensstemmelse