Event Grid

Pålidelig hændelseslevering i stor skala

Brug Event Grid til dine hændelsesstyrede og ikke-serverbaserede apps

Simplify your event-based apps with Event Grid, a single service for managing routing of all events from any source to any destination. Designed for high availability, consistent performance, and dynamic scale, Event Grid lets you focus on your app logic rather than infrastructure.

Support for a rich set of use cases

Reliable event handling and delivery

Support for CloudEvents 1.0, an open-standard specification

Available on Azure and Kubernetes

Gør levering af hændelser enklere

Eliminate polling—and the associated cost and latency. With Event Grid, event publishers are decoupled from event subscribers using a pub/sub model and simple HTTP-based event delivery allowing you to build scalable serverless applications, microservices, and distributed systems.

Opbyg pålidelige cloudprogrammer

Gain massive scale, dynamically, while getting near-real-time notifications for changes you're interested in. Build better, more reliable applications through reactive programming, capitalizing on guaranteed event delivery and the high availability of the cloud.

Fokuser på produktinnovation

Develop richer application scenarios by connecting multiple possible sources and destinations of events. Your business logic can be triggered by virtually all Azure services, as well as custom sources. Fully managed event handling with delivery, intelligent filtering, and the ability to send events to multiple recipients at once allow you to focus on solving business problems rather than infrastructure.

Streamline event-driven integration

Integrate workloads hosted on the cloud or Kubernetes using event-driven architectures in Event Grid. Manage Event Grid resources on the cloud or Kubernetes using a single control plane on Azure. Take advantage of hybrid architectures to forward events from Kubernetes to Azure destinations.

Eksempler på anvendelser til Event Grid

Serverless application architectures in the cloud

Event Grid forbinder datakilder og hændelsesmanagere. Brug f.eks. Event Grid til øjeblikkeligt at udløse en ikke-serverbaseret funktion til at køre en billedanalyse, hver gang der tilføjes et nyt foto til en bloblagerbeholder.

Ops-automatisering

Med Event Grid kan du sætte gang i automatiseringen og forenkle håndteringen af din politik. Event Grid kan underrette Azure Automation, når der oprettes en virtuel maskine, eller en SQL Database startes. Disse hændelse kan bruges til automatisk at tjekke, at tjenestens konfigurationer overholder angivne standarder, lægge metadata i operationsværktøjer, tagge virtuelle maskiner eller arkivere arbejdselementer.

Programintegration

Event Grid connects your app with other services. For example, create a topic to send your app's event data to Event Grid, and get reliable delivery and advanced routing on Azure and on Kubernetes. Use Event Grid with Azure Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

WEBINAR

Learn about building event-driven applications using serverless architecture on Azure.

VIDEO

Watch an overview of Azure Event Grid.

WEBINAR

Learn how to seamlessly integrate applications through APIs, workflows, messaging, and events.

Event Grid pricing

Event Grid provides reliable message delivery at massive scale and can be used as a fully managed service on Azure or on your own Kubernetes clusters. Use Event Grid to build reactive, event-driven apps in a modern, serverless or on-prem compute architecture—eliminating polling and its associated cost and latency.

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Event Grid with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Event Grid with additional features and products, like security and backup services.

Why trust Event Grid?

  • Microsoft investerer mere end USD 1 milliarder årligt i forskning i og udvikling af cybersikkerhed.

  • Vi har mere end 3,500 sikkerhedseksperter ansat, der er dedikeret til beskyttelse af data og personlige oplysninger.

  • Azure har flere certificeringer end nogen anden cloududbyder. Se den omfattende liste.

Documentation and resources

Related products and services

Azure Functions

Behandling af hændelser med kode uden server

Azure Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Event Hubs

Modtag telemetri fra millioner af enheder

Sæt gang i ikke-serverbaseret databehandling med fuldt administreret hændelsesrouting