Azure Digital Twins

Modeller og interager med den virkelige verden

Byg kontekstafhængige IoT-løsninger

Azure Digital Twins er en platform, der giver organisationer det fundament, de skal bruge for at oprette næstegenerations-IoT-løsninger. Ved at arbejde med IoT har vi erfaret, at mange oplevelser af digital transformation kan forenkles ved at have en kontekst fra den fysiske verden, før enheder tilsluttes. Med Azure Digital Twins er det netop det, organisationer kan gøre: skabe gentagende, skalerbare oplevelser, der samler data fra digitale kilder og den fysiske verden. I denne video beskrives det, hvordan Azure Digital Twins skaber grundlag for en omfattende digital model af relationerne og interaktionerne mellem personer, steder og enheder, som kan anvendes på et hvilket som helst fysisk miljø.

Byg digitale tvillingeløsninger, der i højere grad opfylder brugernes behov

Udfør virtuel replikering af den fysiske verden ved at modellere relationerne mellem personer, områder og enheder i en graf med spatial intelligens. Opret entydigt relevante oplevelser ved at sammenholde data på tværs af den digitale og den fysiske verden. Opdag muligheder for at forbedre kundeoplevelser, skabe ny effektivitet og forbedre de områder, hvor mennesker bor, arbejder og spiller.

Accelerer oprettelsen af digitale tvillingeløsninger, og gør den mere enkel

Azure Digital Twins omfatter et foruddefineret dataskema, der er tilpasset til løsningens domænespecifikke behov og kan accelerere og forenkle dens oprettelse. Spar penge på udviklingsomkostninger, og udrul hurtigt din løsning. Gør dit område mere intelligent – uanset om det er et hospital, et stadion, en fabrik eller det elektriske netværk, der forbinder dem.

Automatiser handlinger i et fysisk område

Forespørg data i en områdekontekst i stedet for fra forskellige sensorer. Definer og udfør funktioner, der opretter meddelelser eller hændelser til specifikke slutpunkter i et område, på grundlag af telemetrimeddelelser fra forskellige enheder og sensorer. Disse avancerede funktioner forbedrer effektiviteten og forholdene for de personer, der bruger områderne.

Moderniser og skaler trygt din virksomhed

Byg digitale tvillingeløsninger, der kan skaleres og replikeres på tværs af flere lejere. Indbygget understøttelse af flere lejere og indlejrede lejere hjælper med at sikre dine kunders data. Funktioner til adgangs- og identitetsadministration, som rollebaseret adgangskontrol og Azure Active Directory, fremhæver vores engagement i sikkerhed, beskyttelse af data og overholdelse af angivne standarder yderligere.

Se de store ting, organisationer bygger med Azure Digital Twins

Azure Digital Twins bruges i dag af kunder og partnere fra en lang række brancher. Her er et par eksempler på, hvordan partnere har brugt mulighederne i Azure Digital Twins til at levere simple og intuitive brugergrænseflader i deres digitale tvillingeprogrammer.

Use Cases

Find en partner med en færdig løsning, der er rettet mod nedenstående use cases.

Energiadministration

Gå i gang med at udvikle løsninger, der giver viden og optimerer energiressourcerne.

 • Opbygning af energiadministration
 • Optimering af opladningsnetværk til elektriske biler (begrænset prøveversion)
 • Optimering af underanlæg og distribuerede energiressourcer (begrænset prøveversion)

Bygningsadministration

Opret løsninger for at administrere bygningshandlinger mere effektivt.

 • Aktivadministration
 • Fortolkning af facilitetsanmodninger
 • Facilitetsrengøring
 • Facilitetsadministration
 • Forudsigende vedligeholdelse
 • Bygningssikkerhed

Anvendelse af områder

Få viden, så du kan optimere brugen af områder og reducere omkostningerne gennem facilitetsanalyser.

 • Områdeanalyser
 • Områdeooptimering
 • Områdeudnyttelse

Design og byg

Øg opbygnings- og designprocessens effektivitet ved at modellere de fysiske miljøer.

 • Mere intelligent områdekonstruktion
 • Digital tvilling og arkitektur
 • Designvisualisering og -modellering

Beboeroplevelse

Øg medarbejderes og beboeres tilfredshed og moral med løsninger inden for spatial intelligens, der øger produktivitet og komfort i et område.

 • Områdereservation
 • Sikkerhed
 • Vejviser
 • Søgning efter personer
 • Udfyldning af facilitetsanmodninger
 • Conciergeservice
 • Komfort- og klimastyring

Relaterede løsninger

Oversigt over Azure IoT

Oplev enkeltheden ved SaaS til IoT uden at skulle have clouderfaring

Opret løsninger, der kan tilpasses fuldstændigt, med skabeloner til almindelige IoT-scenarier

Opret forbindelse til, overvåg og administrer milliarder af IoT-aktiver

Udvid cloudintelligens og analyser til grænseenheder

Få flere oplysninger

Find en partner, der kan hjælpe dig