Spring over navigation

Whitepaper om afmystificering af mainframe i forbindelse med Azure-migrering

Denne ressource er tilgængelig på English.

Publiceret: 02-02-2021

Organisationer, der er afhængige af mainframesystemer, har et stigende behov for at overføre arbejdsbelastninger til cloudmiljøet. Organisationer, der står over for en hastigt skrumpende talentpulje i forhold til mainframeekspertise samtidig med, at omkostningerne stiger, ser ud til at kunne opnå væsentlige besparelser, hvis de kan migrere en tilsvarende funktionalitet til Microsoft Azure.


Migrering af ældre mainframeudrulninger, der er flere årtier gamle, er en skræmmende oplevelse, og mange virksomheder ved ikke, hvor de skal starte. Mainframesystemer er stadig dybt rodfæstet i mange organisationer delvist takket være en næsten mytisk udstråling, der går helt tilbage til deres anvendelse i forbindelse med missiludrulninger under den kolde krig, Apollos månelanding eller deres fremstilling i klassiske kultfilm.


Det tager lang tid at komme af med myten, når man skal i gang. Tænk på det som en forudsætning. Det første skridt er at vide, hvilke systemer der er lettest at migrere. I dette whitepaper behandles de største IBM z/OS-mainframekomponenter sammen med deres Azure-modstykker. Dette skal hjælpe kunderne med at gennemføre det første afgørende skridt.