Ofte stillede spørgsmål om Azure Hybrid Benefit

 • Azure Hybrid Benefit hjælper dig med at få mere værdi for dine Windows Server-licenser og spare op til 40 procent* på virtuelle maskiner. Du kan bruge fordelen med licenser fra Windows Server Datacenter og Standard Edition, som er dækket af abonnementer på Software Assurance eller Windows Server. Afhængig af udgaven, kan du konvertere eller genbruge dine licenser til at køre Windows Server virtuelle maskiner i Azure og betale en lavere grundlæggende beregningstakst (takster på Linux virtuelle maskiner).

  * De faktiske besparelser varierer muligvis på baggrund af område, instanstype eller forbrug.

 • Den grundlæggende beregningstakst, der bruges til at beregne Azure Hybrid Benefit, svarer til Linux-taksten for virtuelle maskiner.
 • Azure Hybrid Benefit gælder for Windows Server Standard og Datacenter Editions.
 • Hver enkelt 2-processorlicens eller hvert sæt af 16-kernelicenser er berettiget til to instanser op til 8 kerner eller én instans op til 16 kerner. Azure Hybrid Benefit-licenserne til Standard Edition kan kun bruges i enten det lokale miljø eller på Azure. Fordelene ved Datacenter Edition gør det muligt at bruge både det lokale miljø og Azure samtidigt.
 • Azure Hybrid Benefit er tilgængelig, hvis du har licenser til Windows Server Standard eller Datacenter Edition med aktive abonnementer på Software Assurance eller Windows Server. Det er ikke begrænset til noget bestemt licensprogram.

 • Datacenter Edition-kunder kan både bruge licenser lokalt og i Azure. Standard Edition-kunder kan konvertere licensen, når du tildeler Azure Hybrid Benefit til Azure. Men du kan ikke bruge Standard Edition-licenser lokalt.
 • Hvis du er Azure-bruger, kan du aktivere din Hybrid Benefit ved hjælp af følgende muligheder

 • Vi har fire billeder tilgængelige, som du kan bruge sammen med enten Datacenteret eller standardlicenser - billedet behøver ikke at passe til din udgave. Hvis du for eksempel har Standard Edition, kan du godt bruge billeder fra Datacenter Edition. Her er en liste over billeder:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2016 Datacenter
 • Azure Hybrid Benefit har været tilgængelig for nye Azure arbejdsmængder fra februar 2016.
 • Ja, du kan. Med funktionen "tilbagevirkende tagging" kan du tagge dine eksisterende VM'er, så du kan få glæde af denne fordel. Få mere at vide om, hvordan du bruger Azure Hybrid Benefit.

 • Azure Hybrid Benefit er tilgængelig i alle Azure cloudområder.
 • Nej, Azure Hybrid Benefit gælder kun for Windows Server Standard og Datacenter Edition. Du kan bruge License Mobility til at udrulle eksisterende SQL serverlicenser separat i cloud uden merudgifter.
 • Ja, der er en 90-dages tildelingsregel for Windows Server, som kræver, at licenser skal være tildelt til den samme hardware i mindst 90 dage.

 • For hver 2-processor Windows Server-licens eller Windows serverlicens med 16 kerner, som er dækket af Software Assurance, modtager du én af følgende:

  • Op til to virtuelle maskiner med op til 8 kerner eller
  • én virtuel maskine med op til 16 kerner.

  Bemærk! For VM'er, hvor nogle af kernerne er skjult, er det kun de kerner, der er tilgængelige i den resulterende VM, der tælles med – ikke antallet af kerner i den oprindelige VM-størrelse.

 • Ja, du kan køre virtuelle maskiner med mere end 16 kerner ved at stable licenser. Hvis du har to 2-processorlicenser eller 32-kernelicenser, kan du for eksempel køre en virtuel maskine med op til 32 kerner.

 • Hvis du har licens til Windows Server gennem Core Infrastructure Suite (CIS), kan du bruge Azure Hybrid Benefit. Komponenten System Center i CIS er dog ikke dækket.
 • Ja, du er kvalificeret til en Azure Hybrid Benefit til køb gennem partnere, der forhandler Azure-infrastruktur, hvis du har aktiv dækning med Software Assurance. Hvis du for eksempel køber Azure via en cloudløsningsudbyder, er du kvalificeret til Azure Hybrid Benefit.
 • Ja, vi understøtter den indlejrede virtualisering i Azure Hybrid Benefit uden at kræve, at kunden skal allokere ekstra Windows Server-licenser for de indlejrede VM'er.

 • Nej. Azure Hybrid Benefit giver kunderne en berettigelse på Azure, men de bliver ikke bedt om "fysisk at flytte" en licensnøgle til Azure.