Priser for Cognitive Services – Bing Spell Check API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, tale, sprog og viden

Uanset om det drejer sig om indtastning med tommelfingeren eller ord, der ofte forveksles, så er stavefejl normale, når det drejer som om brugerinput. Føj avancerede cloudbaserede algoritmer til stavekontrol til din app ved brug af Bing Speller API'en, og giv dine brugere tryghed, fordi din app forstår det input, de angiver.

Bing Spell Check API v7 is available as a standalone service

Prisoplysninger

Features Unit Price
Up to 100 transactions per second Transactions $5 pr. 10.000 transaktioner

Bing Autosuggest API v7 is also available as part of the Bing Search plans that provide greater value and flexibility. Click here for details

If you were using Bing Spell Check API v5 on or before Oct 15, 2017 then you can still access it at the previously available prices until Oct 15, 2018 or until the end of your Enterprise Agreement. Click here for more details

You can also easily migrate from the Bing Search v5 APIs to the Bing Search v7 APIs. For details, refer to the Documentation tab at the top of the page.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for det gratis niveau. Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1.000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1.000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1.000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1.000 documents, that will count for 2.000 transactions (2 annotations * 1.000 documents).

 • Hvis forbruget på et standardniveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.

 • Alle API-kald (med undtagelse af batchscoringskald) tælles som en transaktion. Batchscoringskald tælles på baggrund af antallet af elementer, der skal scores i den pågældende transaktion.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau. Batchscoring understøttes ikke på Gratis niveau.

 • Recommendations-API kan købes i enheder på Standard-niveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto