Tilgængelighedszoner i Azure

Høj tilgængelighed for dine mest krævende missionskritiske apps og data

 • Beskyttelse mod tab af datacentre
 • Mulighed for høj tilgængelighed for din BCDR-strategi (forretningskontinuitet og it-katastrofeberedskab)
 • Serviceniveauaftale om 99,99 % på virtuelle maskiner

Se Dave Beus fra Adobe drøfte udarbejdelse af SAP-arbejdsbelastninger med høj ydeevne på Azure fra Ignite 2018

Beskyttelse mod datacenterfejl

Tilgængelighedszoner er fysiske placering med separat strøm, netværk og køling. Hver tilgængelighedszone består af et eller flere datacentre og indeholder infrastruktur, der understøtter høj tilgængelighed for missionskritiske apps. Tilgængelighed Zonerne er tolerante over for datacenterfejl via redundans og logisk isolation af tjenester.

Indbyg høj tilgængelighed i din BCDR-strategiVirtuelle maskiner (VM'er) er fysisk adskiltepå tværs af zoner, og der oprettes et virtuelt netværkved hjælp af belastningsjustering på hvert sted. Disse placeringerer tilstrækkeligt tætte på hinanden til replikering med høj tilgængelighed,så dine apps kører, selvomder skulle opstår problemer på de fysiske placeringer.1234567
 1. Oversigt
 2. Flow

Indbyg høj tilgængelighed i din BCDR-strategi

Oversigt

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

Flow

 1. 1 Opret zoneredundant belastningsjustering
 2. 2 Opret frontend-undernet
 3. 3 Opret DB-undernet
 4. 4 Opret VM'er i tre tilgængelighedszoner
 5. 5 Konfigurer zoneredundant SQL DB
 6. 6 Føj VM'er til belastningsjusteringens back end-gruppe
 7. 7 Udrul din app på VM'er for at få redundans og høj tilgængelighed

Byg med tillid til en VM-oppetid på 99,99 %*

Vær sikker på, at dine apps kører, når du har brug for dem.

Prøv vores praktiske øvelser

*Serviceniveauaftale på 99,99 % gælder to eller flere VM'er, der kører i to eller flere zoner i samme region.

Relaterede produkter og tjenester

Virtual Machines

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få sekunder

Belastningsjustering

Giv dine programmer høj tilgængelighed og netværksydelse

Managed Disks

Vedvarende, sikret disklager til Azure Virtual Machines