Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

GEDRAGSCODE VOOR GALERIE MET AZURE COSMOS DB-NOTEBOOKS

Laatst bijgewerkt: Februari 2021

Overzicht

Deze Gedragscode bevat een overzicht van de verwachtingen voor deelname aan en gebruik van de galerie met Azure Cosmos DB-notebooks, evenals stappen voor het melden van onacceptabel gedrag. We streven naar een gastvrije en inspirerende community voor iedereen. Door gebruik te blijven maken van de galerie met Azure Cosmos DB-notebooks, ga je akkoord met deze Gedragscode en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

Verboden inhoud en gedrag

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de typen inhoud en gedragingen die verboden zijn bij het gebruik van de galerie met Azure Cosmos DB-notebooks:

 • Erotische en seksuele inhoud.
 • Advertenties en gratis aanbiedingen.
 • Kindermisbruik.
 • Lasterlijke inhoud.
 • Discriminatie en intimidatie.
 • Illegaal gokken en gaming.
 • Verboden middelen, goederen en diensten.
 • Spam, overstromen en schadelijke inhoud.
 • Schendingen van de gebruikersprivacy.
 • Schending van de gebruiksvoorwaarden.
 • Geweld en terroristische inhoud.
 • Gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.
 • Activiteiten die geen verband houden met de productie van software, zoals mijnen van cryptovaluta en videocodering.

Deze lijst is niet volledig en wij behouden ons het recht voor om inhoud op te schorten en/of te verwijderen om te voorkomen dat de Gedragscode wordt geschonden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor gebruikergegenereerde inhoud.

Gevolgen van schending(en) van de Gedragscode

Schending(en) van de Gedragscode kan reden zijn voor verwijdering van inhoud, opschorting en/of beëindiging van je account. Microsoft is niet verplicht om gebruiker(s) te waarschuwen voordat er actie wordt ondernomen voor schending(en).

Problemen met de Gedragscode melden

Als je inhoud tegenkomt die de Gedragscode schendt, kun je een klacht indienen door te klikken op de koppeling "Een probleem melden" op die pagina.

Updates van de Gedragscode

We kunnen de Gedragscode naar eigen goeddunken van tijd tot tijd bijwerken.