Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan
Een laptop die op de tafel is geplaatst met een dashboard geopend in het scherm

Wat is gegevensbeheer?

Het is belangrijk om altijd te weten door wie je gegevens worden beheerd. Leer meer over gegevensbeheer en hoe je teams gegevensbronnen in het gegevensdomein kunnen beheren en beveiligen.

Vier personen zitten op een stoel en voeren een discussie

Definitie van gegevensbeheer

De definitie van gegevensbeheer omvat het verzamelen van processen, beleidsregels, rollen, metrische gegevens en standaarden die een effectief en efficiënt gebruik van informatie garanderen. Dit helpt ook bij het tot stand brengen van gegevensbeheerprocessen die je gegevens gedurende de hele levenscyclus beveiligd, privé, nauwkeurig en bruikbaar houden.

Een robuuste strategie voor gegevensbeheer is van essentieel belang voor elke organisatie die gegevens gebruikt om bedrijfsgroei te stimuleren, betere besluitvorming mogelijk te maken en succesvolle resultaten te garanderen in een concurrerende markt. Wanneer je grote hoeveelheden interne en externe gegevens verzamelt, moet je een strategie hebben die risico's beheert, kosten verlaagt en bedrijfsdoelen effectief uitvoert.

De voordelen van gegevensbeheer

Een belangrijk onderdeel van gegevensbeheer is het bouwen van een programma dat gegevenssilo's opsplitst via een samenwerkingsproces met belanghebbenden van niet-verbonden bedrijfseenheden. Je programma voor gegevensbeheer moet het zware werk doen om ervoor te zorgen dat georganiseerde gegevens op de juiste manier worden gebruikt en nauwkeurig worden ingevoerd in systemen. Door een robuuste strategie voor gegevensbeheer te implementeren, worden de gegevens:

 • Netjes gecontroleerd
 • Geëvalueerd
 • Gedocumenteerd
 • Beheerd
 • Beschermd
 • Betrouwbaar
Een vrouw die naast een tafel staat terwijl de man zit en iets bespreekt op een laptop.

Maar eerst moet je IT-team ervoor zorgen dat er betrouwbare gegevens kunnen worden geleverd. De voordelen van toegankelijke, nauwkeurige gegevens zijn:

Eén bron van waarheid hebben. Alle besluitvormers werken vanuit dezelfde gegevenssets, terminologie en weergave, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor interne flexibiliteit.

Verbeterde gegevenskwaliteit. Je team kan erop vertrouwen dat alle beschikbare gegevens veilig te gebruiken, volledig en consistent zijn.

Verbeterd gegevensbeheer. Helpen bij het opstellen van een gedragscode en best practices om ervoor te zorgen dat je team de behoeften en zorgen van de organisatie onmiddellijk en consistent aanpakt.

Snellere, consistente naleving. Een strak gegevensbeheer in je governanceproces betekent dat procedures je gegevens op de juiste manier genereren, verwerken en beschermen zodat ze altijd in compliance zijn.

Lagere kosten en een betere winstmarge. Wanneer beslissingen niet meer worden genomen op basis van verouderde informatie, resulteert dit in efficiënte dagelijkse werkzaamheden, eenvoudigere audits en minder afval.

Een uitstekende reputatie van de organisatie. Als je bedrijf stabiel en betrouwbaar is, positioneert je bedrijf zich als een leider in je markt.

Hoewel het toevoegen van een strategie voor gegevensbeheer aan je organisatie veel voordelen heeft, kunnen er enkele uitdagingen ontstaan als het team niet is voorbereid op de implementatie ervan.

 

Uitdagingen van gegevensbeheer

Hoewel de beloningen geweldig zijn, kan het maken van een oplossing voor gegevensbeheer lastig zijn. Enkele van deze uitdagingen zijn:

Acceptatie door het hele bedrijf. Omdat gegevens zich uitstrekken over meerdere afdelingen, is er duidelijk leiderschap van bovenaf nodig, evenals samenwerking tussen verschillende functies.

Slecht gegevensbeheer. Als je gegevensbeheer is gestructureerd op basis van een onvolledig programma voor gegevensbeheer, zijn de gegevens onbeveiligd en in silo's opgeslagen, en hebben ze niet-gedisciplineerde processen, wat kan leiden tot enorme gegevensschendingen en non-compliance.

Standaardisatie. Organisaties moeten de juiste balans vinden tussen governancestandaarden en flexibiliteit.

Belanghebbenden op één lijn krijgen. Je zult hard moeten werken om belanghebbenden te overtuigen van de waarde van je gegevens. Door belanghebbenden transparantie te bieden, overtuig je hen om te investeren in de governance en beveiligingsbudgetten van je organisatie.

Toewijzing van verantwoordelijkheden. Het kan lastig zijn om te bepalen wie wel en wie geen toegang krijgt tot bepaalde gegevenssegmenten. Door een systeem op te zetten van wie wat wanneer ziet, kunnen jij en je team mogelijke problemen elimineren.

De strategie voor gegevensbeheer , zowel de technische als zakelijke aspecten, moeten door iedereen in het bedrijf worden geaccepteerd. En om er zeker van te zijn dat je een succesvolle strategie hebt, moet je best practices en principes implementeren in je programma voor gegevensbeheer.

Principes en best practices voor gegevensbeheer

Bij het maken van het framework dat nodig is voor je gegevensbeheer, is het belangrijk om er een te creëren dat past bij de doelstellingen van je organisatie. Er zijn een aantal dingen waar je over na moet denken, zoals het juiste gebruik van je gegevens, het verbeteren van de gegevensbeveiliging, het opstellen en handhaven van een beleid voor gegevensdistributie en het naleven van alle wettelijke vereisten.

Twee vrouwen die lopen een discussie voeren

Als je een succesvolle implementatie wilt garanderen, concentreer je je op deze vijf principes voor gegevensbeheer:

Verantwoordelijkheid

Overal in de organisatie heb je teamleden nodig die de verantwoordelijkheid nemen voor de gegevens, als er niemand is die de verantwoordelijkheid neemt, is er geen sprake van gegevensbeheer. Jij en je IT-team moeten de verantwoordelijkheid naar zich toetrekken. Stel een gegevensbeheerteam samen met vertegenwoordigers van andere afdelingen om organisatieoverschrijdende verantwoordelijkheid te garanderen.

Regels en voorschriften

Je hebt gestandaardiseerde regels en voorschriften nodig waar iedereen zich aan moet houden. Deze worden ontwikkeld door je gegevensbeheerteam om criteria voor al het gegevensgebruik op te stellen en te implementeren.

Administratie van gegevens

Het selecteren van een toegewezen gegevensbeheerder, ook wel een data steward genoemd, is essentieel voor het uitvoeren en garanderen van de juiste beveiliging van het gegevensbeheer. De data steward is verantwoordelijk voor het rapporteren aan het gegevensbeheerteam en om gegevensregels en -voorschriften af te dwingen, zodat deze ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Gegevenskwaliteit

Je hebt schone en betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit nodig om weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Hiervoor maakt de data steward een gedeelde set standaarden om de kwaliteit van gegevens te verbeteren.

Transparantie

Alle processen voor gegevensbeheer moeten zo transparant mogelijk zijn. Het permanent bijhouden van alle functies en stappen zorgt ervoor dat bij toekomstige audits kan worden vastgesteld welke gegevens zijn gebruikt, hoe de gegevens zijn behandeld en waarom je team de gegevens heeft gebruikt.

Een vrouw die iets uitlegt in een Teams-videovergadering

Definitie van gegevensbeheer

Naarmate je bedrijf zich uitbreidt en deze vijf principes voor gegevensbeheer volgt, moet je je ook aanpassen aan de meest recente werkwijzen voor gegevensbeheer en ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van de nieuwste technologie.

De eerste vijf best practices voor gegevensbeheer zijn:

1. Denk groot, maar begin klein

Beschrijf je doelen op hoog niveau, maar houd rekening met je projectdoelen en mijlpalen.

2. Een leidinggevende sponsor benoemen

Deze persoon zal je strategie voor gegevensbeheer bepleiten bij de hoogste leidinggevenden en de rest van de organisatie.

3. Je case opbouwen

Maak een business case die je helpt te rechtvaardigen waarom je zo snel mogelijk een succesvol plan voor gegevensbeheer moet implementeren.

4. De juiste metrische gegevens ontwikkelen

Te veel of te weinig metrische gegevens maken het moeilijk om te begrijpen of je de doelen daadwerkelijk bereikt. De gebruikers, operators en teams zullen snel moeten bepalen welke statistieken wel en niet nodig zijn om de doelstellingen te behalen.

5. Behoud de communicatie met alle niveaus

Blijf open voor dit nieuwe proces en moedig vooral de tegenstanders van verandering aan. Je moet context en transparantie bieden aan veel mensen die het proces en het belang ervan mogelijk niet begrijpen.

Framework voor cloudgegevensbeheer

Je gegevens verplaatsen naar cloudopslag is van essentieel belang voor je groei. Je framework voor gegevensbeheer in de cloud fungeert als een blauwdruk en vormt de basis voor hoe de gegevensstrategie wordt opgeslagen in de cloud. Producten zoals Microsoft Purview helpen je team bij het verkennen van gegevensstromen, van binnen en van buiten, terwijl je governance de regels, verantwoordelijkheden, procedures en processen integreert over hoe deze gegevensstromen veilig worden beheerd en gecontroleerd binnen cloudopslag.

Twee vrouwen die praten terwijl ze zitten en op een laptop kijken

Een wereldwijde raad van de branche, de EDM-raad, heeft CDMS's (Cloud Data Management Capabilities) gemaakt die een framework voorschrijven voor welk gegevensbeheer moet worden ingekapseld. Dit omvat:

Gegevenscatalogus en -detectie: de automatische identificatie en fysieke vastlegging van gegevensassets op een uniforme manier dat het logisch zoeken, beschrijven en ontdekken van de gegevens van een organisatie mogelijk maakt.

Gegevensclassificatie: gegevens taggen met de juiste informatie, privacy of andere vertrouwelijkheidsclassificaties om verder gebruik en beveiliging te garanderen.

Gegevenseigendom: zorgt ervoor dat gegevens eigendom zijn van verantwoordelijke en bevoegde personen binnen de organisatie voor bescherming, beschrijving, toegang en kwaliteit.

Gegevensbeveiliging: zorgt ervoor dat gegevens worden versleuteld, verborgen, tokens krijgen of dat er andere passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast in overeenstemming met de classificatie. Omvat het vastleggen van bewijs van beveiligingstoepassing en beheer van preventie van gegevensverlies.

Gegevenssoevereiniteit en het delen van grensoverschrijdende gegevens: zorgt ervoor dat gegevens worden opgeslagen, geopend en verwerkt volgens de regels en verboden van het rechtsgebied.

Gegevenskwaliteit: zorgt ervoor dat gegevens geschikt zijn voor het beoogde doel volgens de kernmaatregelen voor gegevenskwaliteit (nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, geldigheid, relevantie en tijdigheid).

Levenscyclusbeheer van gegevens: zorgt ervoor dat gegevens worden verkregen, opgeslagen, verwerkt, geraadpleegd en verwijderd in overeenstemming met de vereisten van de wet- en regelgeving en de privacylevenscyclus, die vaak zijn vastgelegd in een bewaarschema.

Gegevensrechten en het bijhouden van toegang: gegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor degenen die toegang nodig hebben. Het controleren van deze toegang is een belangrijk onderdeel van het bewaken en controleren.

Gegevensherkomst: zorgt ervoor dat het mogelijk is om te identificeren waar gegevens vandaan komen, welke stappen ze hebben doorlopen en waar ze worden gebruikt met een granulariteit en frequentie die relevant is.

Gegevensprivacy: definieer een framework voor de bescherming van de privacy van gegevensonderwerpen waarin de wet- en regelgeving op het gebied van privacy van je organisatie wordt weerspiegeld. Zorg ervoor dat processen en technologie worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het privacyframework actief wordt toegepast.

Vertrouwde bronbeheer- en gegevenscontracten: grote organisaties kunnen vergelijkbare gegevens hebben die afkomstig zijn van of worden verwerkt via een aantal bronnen. Het identificeren en beheren van vertrouwde bronnen en het definiëren van contracten voor verbruiksgegevens is belangrijk om ervoor te zorgen dat gegevens worden opgehaald uit een overeengekomen waarheidsbron en dat de algehele gegevensarchitectuur effectief wordt beheerd.

Ethisch gebruik en doel: er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij het ethisch gebruik van gegevens, die verder gaan dan privacywetten en de rechten gegevensonderwerpen. Naarmate de gebruik van AI- en machine learningmachine learning toeneemt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat gegevens worden verwerkt op een manier die klanten verwachten volgens de gedragscode van het bedrijf.

Beheer van hoofdgegevens: hoofdgegevens zijn de meest gebruikte en gedupliceerde gegevens binnen een organisatie. Het zijn vaak de gegevens die de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf beschrijven (bijvoorbeeld product, klant, werknemers en bedrijfsstructuur). Het garanderen van één consistente weergave van deze gegevens bestaat is essentieel voor nauwkeurig en betrouwbaar gegevensgebruik.

Een man die het kantoor binnenstapt met een laptop en een vrouw in het kantoor begroet hem.

Definitie van gegevensbeheer

Het is belangrijk om te weten dat gegevensbeheer niet alleen bestaat uit technologieoplossingen, maar in een toenemende hybride en multicloud- omgeving wordt een geïntegreerde architectuur voor gegevensbeheer een belangrijker onderdeel van elke oplossing.

Hulpprogramma's, software en resources voor gegevensbeheer

Hoewel er geen strategie voor gegevensbeheer bestaat die voor elk bedrijf werkt, helpt een op de cloud gebaseerde, schaalbare oplossing, zoals Azure, organisaties zich aan toekomstige behoeften aan te passen en tegelijkertijd kostenefficiënter te werken. Bovendien, welk hulpprogramma voor gegevensbeheer je ook selecteert, zorg ervoor dat het helpt:

 • De kwaliteit van gegevens te verbeteren met validatie, opschoning en verrijking.
 • De gegevens vast te leggen en te begrijpen door middel van detectie, profilering en benchmarking.
 • Je gegevens beheren omgegevensintegratie bij te houden  met herkomst van begin-tot-eind.
 • Gegevens te documenteren om relevantie, doorzoekbaarheid, toegankelijkheid en meer te vergroten.
 • Gegevens altijd actief te controleren en te bewaken.
 • Je medewerkers in staat stellen om die gegevens het beste te leren kennen.

Zoek daarnaast naar softwaremogelijkheden zoals AI, machine learning, informatielevenscyclus- en inhoudsbeheer en EMM (Enterprise Metadata Management).

Azure-governance en beheerAzure-governance en beheer is een perfect voorbeeld van een cloudoplossing voor beheer en governance met geavanceerde mogelijkheden om de gegevens gedurende de hele IT-levenscyclus te beheren. Met dit gegevensbeheerkun je de gegevensstromen van je organisatie van begin-tot-eind bijhouden, zodat de juiste personen toegang hebben tot de betrouwbare, nauwkeurige gegevens die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Mensen die op kantoor op hun desktop werken

Veelgestelde vragen

Aan de slag met een gratis Azure-account

Geniet 12 maanden lang van populaire gratis services, meer dan 55 services die altijd gratis zijn en USD 200 aan tegoed dat je in de eerste 30 dagen kunt gebruiken.

Neem contact op met een Azure-verkoopspecialist

Ontvang advies om aan de slag te gaan met analyse in Azure. Stel vragen; krijg meer informatie over prijzen en best practices en krijg hulp bij het ontwerpen van een oplossing die aan je behoeften voldoet.