Navigatie overslaan

DevOps versus agile

Zowel DevOps als Agile zijn moderne softwareontwikkelpraktijken gericht op het bieden van een kader om een deel van een product, een launch of een release te produceren.

Het verschil begrijpen

Hoewel zowel DevOps als Agile leiden tot de ontwikkeling van software, hebben ze verschillende benaderingen, betreffen verschillende groepen en afdelingen, en structureren productie op een andere manier.

Het belangrijkste wat u moet weten over DevOps versus Agile is dat ze elkaar niet uitsluiten. DevOps is een cultuur, die samenwerking stimuleert tussen alle betrokken deelnemers bij de ontwikkeling en het onderhoud van software. Agile kan worden beschreven als een methode die erop is gericht productiviteit te handhaven en releases te stimuleren met de algemene realiteit van veranderende behoeften. Hoewel DevOps en Agile van elkaar verschillen, leiden deze twee methoden wanneer ze tegelijk worden gebruikt tot betere efficiëntie en betrouwbaardere resultaten.

Een vergelijking in één oogopslag

Bij het evalueren van DevOps versus Agile, is het belangrijk dat u de algehele filosofie van elk begrijpt, op welke vlakken ze vergelijkbaar zijn en waarin ze verschillen en hoe u beide kunt integreren in uw team. DevOps en Agile sluiten elkaar niet uit - u kunt aspecten van elk in uw bedrijf incorporeren. De onderstaande informatie helpt u meer inzicht te krijgen in de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen DevOps en Agile.

Definitie van DevOps

DevOps is een softwareontwikkelpraktijk die mensen, proces en technologie samenbrengt om continue waarde te leveren. De benadering is onderverdeeld in plannen en bijhouden, ontwikkeling, bouwen en testen, levering, bewaking en bewerkingen. Het unieke aan DevOps is dat ontwikkeling, IT-bewerkingen, kwaliteitsengineering en beveiligingsteams samenwerken aan efficiency in alle taken die betrokken zijn bij de lancering van een nieuw product, nieuwe release of update.

Filosofie en focus van DevOps

De cultuur van DevOps, geworteld in stabiliteit, consistentie en planning, beoogt nieuwe manieren te identificeren om processen te verbeteren en stroomlijnen. DevOps focust zich daarom op het maximaliseren van efficiency, het identificeren van programmeerbare processen en toenemende automatisering.

Scope van DevOps

DevOps vertegenwoordig de snijpunten van ontwikkeling, bewerkingen en kwaliteitsborging. Interdisciplinaire teams verenigen zich en werken samen aan de ontwikkeling en levering van software.

Manifestaties van DevOps

  • Continue integratie
  • Onafgebroken levering
  • Continue implementatie

Definitie van Agile

Agile-ontwikkeling is een leveringsaanpak die verwant is aan lean manufacturing. De fundamenten van Agile concentreren zich op het creëren van een werkend prototype of werkende build te midden van de realiteit van veranderende behoeften en vereisten. Aanpasbaarheid is een kerneigenschap van Agile, waarbij voorrang wordt gegeven aan de behoeften van gebruikers en belanghebbenden over rigide plannen om zo de kloof tussen het ontwikkelteam en de eindgebruiker te overbruggen.

Filosofie en focus van Agile

De fail fast-denkwijze van Agile is voornamelijk gericht op aanpasbaarheid en gelijke tred houden met behoeften en verwachtingen van klanten. Functies worden beschreven als gebruikersverhalen en leggen zo de focus op de individuele gebruiker, wat hij of zij nodig heeft, en waarom.

Scope van Agile

Agile-ontwikkeling is specifiek voor het ontwikkelteam, de productiviteit en de voortgang op weg naar voltooiing van het onderhavige project. Ontwikkeling wordt voltooid in incrementele sprints en softwarelevering, implementatie of lopend onderhoud van elke release wordt beheerd door verschillende team.

Manifestaties van Agile

  • Scrum
  • Kanban
  • Lean ontwikkeling
  • DSDM
  • Extreme programming
  • Crystal
  • Functiegestuurde ontwikkeling

Hoe DevOps en Agile samenwerken

Zowel DevOps als Agile bieden een structuur die, en een framework dat de levering van software kan versnellen. U hoeft niet te kiezen tussen DevOps of Agile - u kunt ook gebruikmaken van beide methodologieën. Agile is sterk in methoden om werk te organiseren, bijvoorbeeld via Scrum of Kanban en DevOps stimuleert een bredere cultuur om software sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren.

In plaats van een beslissing te nemen over DevOps versus Agile is de vraag eerder hoe u ze beide kunt benutten. Wanneer u nadenkt over hoe u een ontwikkelpraktijk bouwt met het beste van DevOps en Agile, volgen hierna enkele voorbeelden van belangrijke voordelen en functies die u kunnen helpen een in hoge mate geoptimaliseerde ontwikkelomgeving te creëren.

Belangrijkste functies van DevOps

Bredere scope, breder bereik

DevOps richt zich op alle fases van softwareontwikkeling en levering met als doel releases sneller en betrouwbaarder te maken.

Samenwerking tussen afdelingen

Een cultuur van het verlagen van frictie en cultiveren van functieoverschrijdend teamwerk kan leiden tot een verbeterde werkomgeving en effectievere teams.

Efficiëntie door automatisering

De DevOps-praktijk tracht kansen te vinden om programmeerbare processen te maken en werkstromen waar mogelijk te automatiseren, om efficiëntie te stimuleren.

Belangrijkste functies van Agile

Productiviteitshulpmiddelen voor werkstromen

Kanban, Scrum en andere bekende planningshulpmiddelen van Agile helpen werk bij te houden en helpen zo bij het organiseren van vereisten, taken en voortgang.

Incrementele voortgang

Het gebruik van sprints of andere in tijdvakken opgedeelde productiebenaderingen helpt om een consistente ontwikkelritme te creëren.

Behoeften van de klant

De fail fast-, fail early-mentaliteit van Agile helpt een consistente feedbacklus te bieden om zo de verwachtingen van de klant naar de voorgrond te brengen.

Hulpmiddelen voor DevOps en Agile

Wanneer u uw benadering en praktijk voor softwarelevering gaat opbouwen, wilt u een set met tools die het beste bij uw werkstroom past. Azure DevOps biedt alles wat u nodig hebt om slimmer te plannen, beter samen te werken en sneller te leveren met een reeks moderne ontwikkelingsservices.

Azure DevOps omvat Azure Boards, een set tools die u helpt werk te plannen, bij te houden en te bespreken in uw teams. Met Azure Boards, gereed voor Scrum en geschikt voor Kanban, kunt u eenvoudig Agile-softwareontwikkeling integreren in uw DevOps-benadering.

Met Azure DevOps kunt u uw ervaring aanpassen aan uw werkstromen - bouwen, testen en implementeren met continue integratie en continue levering, bewezen Agile-hulpmiddelen gebruiken om werk te plannen en bij te houden, en testen en verzenden met vertrouwen. Deze uitgebreide suite, met modulaire, mix-and-match tools, is flexibel voor ontwikkeling op elk platform.

Kunnen we u helpen?