Trace Id is missing

Bulut bilişim terimleri

Uygulama geçişi

Uygulamaları genellikle bulut benimseme stratejisinin bir parçası olarak bir bilgi işlem ortamından diğerine taşıma işlemi. Kuruluşlar uygulamalarını şirket içi sunuculardan buluta ve bir buluttan diğerine geçirebilir. Daha fazla bilgi edinin.

Uygulama modernleştirme

Bulut bilişim teknolojileriyle eski uygulamaları, işlemleri ve veri yönetimini güncelleştirme. Modernleştirme, kuruluşların BT performansını geliştirmelerine, müşteri ve çalışan deneyimlerini iyileştirmelerine, yeni teklifler ve güncelleştirmeler için pazara sunma süresini hızlandırmalarına yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinin.

yapay zeka (AI)

Yapay zeka, bilgisayar sisteminin, insan zekasını taklit edebilme özelliğidir. Bilgisayar sistemi, matematik ve mantığı kullanarak, insanların yeni bilgileri öğrenmek ve karar almak için kullandığı düşünsel becerinin benzetimini yapar. Daha fazla bilgi edinin.

Yapay zeka (AI) ile makine öğrenmesi (ML) karşılaştırması

“Akıllı” bilgisayarlar, insanlar gibi bilgileri işlemek ve görevleri tamamlamak için yapay zekayı kullanır. Yapay zekanın uygulandığı yerlerden biri olan makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerinin insan yönergesi olmadan öğrenmesine ve kendi zekasını geliştirmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinin.

büyük veri analizi

Şirketlerin geniş ve yüksek hızlı veri kümelerinden içgörü toplamak ve işlemek için kullanabileceği araçlardan, sistemlerden ve uygulamalardan oluşur. Bu karmaşık veri kümeleri internet, e-postalar, sosyal medya ve akıllı cihazlar gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Daha fazla bilgi edinin.

iş analizi araçları

İş sistemlerinden verileri ayıklayan ve bunları, analiz edilebilecekleri veri ambarı gibi bir depo ile tümleştiren araçlar. Analiz araçları, istatistiksel işlevlere sahip elektronik tablolardan karmaşık veri madenciliği ve tahmine dayalı modelleme araçlarına kadar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi edinin.

önbelleğe alma

Önemli verileri geçici bellekte geleneksel olarak depolanan verilerden daha hızlı ve verimli bir şekilde depolama işlemi. Önbelleğe alma, veritabanı maliyetlerini iyileştirmeye, aktarım hızını iyileştirmeye, gecikme süresini azaltmaya ve uygulama performansını artırmaya yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinin.

bulut

Uygulamaları çalıştıran, verileri depolayan, içerik ve hizmetler sunan uzak sunuculardan oluşan küresel bilgi işlem ağı için bir benzetme. Bulut, verilere yalnızca yerel bilgisayarlardan değil, İnternet özellikli cihazlardan çevrimiçi olarak erişilmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinin.

bulut genişlemesi

Bulut kaynaklarına yönelik talebi yönetmek için özel bulut ile genel bulut arasındaki bir yapılandırma. Bir özel buluttaki kaynak kapasitesinin %100’ünün kullanılması durumunda, taşan trafik, bulut genişlemesi sayesinde genel buluta yönlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.

bulut bilişim

Çeşitli sunucuların, uygulamaların, verilerin ve diğer kaynakların bütünleştirilerek İnternet üzerinden hizmet olarak sağlandığı, bilgi işlem kaynaklarına yönelik bir teslim modeli. Genellikle kaynaklar sanallaştırılır ve kullanıcılar yalnızca kullandığı hizmetler için ödeme yapar. Daha fazla bilgi edinin.

bulut bilişim türleri

Pek çok bulut bilişim türü mevcut olsa da yaygın olarak kullanılan üç temel bulut bilişim türü bulunur: Web tabanlı uygulamalar için hizmet olarak yazılım (SaaS), depolama alanına ve bilgi işlem gücüne İnternet tabanlı erişim için hizmet olarak altyapı (IaaS), geliştiricilere Web uygulamaları oluşturmaya ve barındırmaya yönelik araçlar sunan hizmet olarak platform (PaaS). Daha fazla bilgi edinin.

bulut altyapısı

Bulut bilişim hizmetlerini internet üzerinden sunmak için kullanılan donanım ve yazılım bileşenleri. Bu bileşenler arasında sunucular, depolama, ağ ekipmanları ve sanallaştırma teknolojisi yer alır. Daha fazla bilgi edinin.

Buluta geçiş

Bir şirketin kaynaklarının bazılarını veya tümünü buluttaki bir veya birden çok konuma taşıma işlemi. Buluta geçiş genellikle kaynakları şirket içi konumlardan bir bulut sağlayıcısının sunucularına taşımayı gerektirir, ancak bulutlar arasında kaynakların taşınması da gerekebilir. Daha fazla bilgi edinin.

Buluta geçişin avantajları

Buluta geçişin sayısız avantajları vardır. BT maliyetlerinin optimize edilmesi, esnekliğin ve ölçeklenebilirliğin artırılması, güvenliğin ve uyumluluğun geliştirilmesi, iş sürekliliğinin iyileştirilmesi, kaynak yönetimi ve izlemenin basitleştirilmesi bunlardan bazılarıdır. Daha fazla bilgi edinin.

bulut sağlayıcısı

Genellikle ‘kullandığın kadar öde’ temelinde bulut bilişim hizmetleri ve kaynakları sunan üçüncü taraf bir şirkettir. İyi bilinen bulut hizmeti sağlayıcıları arasında Microsoft Azure, Google Cloud Platform ve Amazon Web Services yer alır. Daha fazla bilgi edinin.

bulut hizmeti sağlayıcısı

Bulut tabanlı platform, altyapı, uygulama veya depolama hizmetini genellikle belirli bir ücret karşılığında sunan bir şirket. Daha fazla bilgi edinin.

bulut depolaması

Çok büyük veri kümelerinin analiz edilmesi ve hava durumu modelleme gibi büyük çaplı görevlerin gerçekleştirilmesi için birlikte hareket eden, ağa bağlı bilgisayar grupları. Bulut bilişim, belirli bir süre zarfında ve belirli amaçlarla büyük ölçekli bilgisayar şebekelerini kullanmanıza olanak tanır. Üstelik, yalnızca kullandığınız kadarını ödemenizi, gerekli kaynakları satın alma ve dağıtma için gereken zaman ve masraftan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

bilgisayar şebekeleri

Verileri üçüncü bir tarafça sağlanan tesis dışı bir depolama sisteminde depolamanıza, bunlara erişmenize ve yönetmenize olanak tanıyan bir hizmet. Bulut depolama sistemleri genellikle bir kişinin veya kuruluşun ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir. Daha fazla bilgi edinin

görüntü işleme

İnsanların görselleri görme, anlama ve tanımlama biçimlerine öykünen bir yapay zeka biçimi. Görüntü işleme, bilgisayarların fotoğraf ve videolarda görünen kişileri ve nesneleri tanımlayıp yorumlamasını sağlamak için algoritmalardan ve otomasyondan faydalanır. Daha fazla bilgi edinin.

kapsayıcı

Bir uygulamanın kodunu çalıştırması gereken yapılandırma dosyaları, kitaplıklar ve bağımlılıklarla gruplandıran bir yazılım birimi. Kapsayıcılar, BT ekiplerinin en düşük ayarlamalarla farklı ortamlara uygulama dağıtmasına olanak tanır. Daha fazla bilgi edinin.

veri yönetimi

İş büyümesine yönelik verilere dayalı kuruluşlar, bu verileri etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için bir stratejiye ihtiyaç duyarlar. Veri yönetimi, bir kurumun verilerini güvenli, özel ve doğru tutmak için kullandığı benzersiz süreçler, ilkeler ve standartlar anlamına gelir. Daha fazla bilgi edinin.

veri tümleştirme

Birkaç farklı kaynakta yer alan verileri birleşik bir görünümle tek bir sistemde toplama ve birleştirme işlemi. Daha fazla bilgi edinin.

veri gölü

Çeşitli kaynaklardan hem ilişkisel hem de ilişkisel olmayan verileri yakalayan bir veri deposu türü. Yalnızca yapılandırılmış verileri depolayabilen bir veri ambarının aksine, bir veri gölü yapılandırılmış verilere ek olarak yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri depolayabilir. Daha fazla bilgi edinin.

geçişi

Şirket içi sunucu gibi bir depolama konumdan, bulut sağlayıcısının sunucusu gibi farklı bir konuma veri aktarma. Veri geçişi, verilerin seçilmesini, hazırlanmasını, ayıklanmasını ve bir bilgisayar depolama sisteminden diğerine aktarılmasını kapsar. Daha fazla bilgi edinin.

veri bilimciler

Büyük veri kümelerinden değerli bilgileri ayıklamak için teknoloji, matematik, iş ve iletişim uzmanlığını kullanan bilim insanları. Veri bilimcileri, desenleri ortaya çıkarmak, tahminler yapmak ve çok çeşitli alanlarda stratejiler oluşturmak için büyük verileri kullanır. Daha fazla bilgi edinin.

veri ambarı

Raporlama ve analiz için kullanılan yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış veriler için merkezi bir depolama konumu. Satış noktası sistemleri, uygulamalar ve ilişkisel veritabanları gibi çeşitli kaynaklardan bir veri ambarına bilgi gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

veritabanı güvenliği

Kuruluşların veritabanlarının güvenliğini sağlamak ve tehditlere ve güvenlik risklerine karşı korumak için kullandıkları işlemler, araçlar ve denetimler. Veritabanı güvenliği; veritabanının kendisini, veritabanı yönetim sistemlerini, fiziksel ve sanal sunucuları ve ağ altyapısını korur. Daha fazla bilgi edinin.

veritabanı parçalama

Büyük veritabanınızı daha küçük veritabanlarına bölmenize imkan tanıyan, sunucular üzerinde daha hızlı ve daha kolayca yönetilebilecek bir bölümleme türü. Daha fazla bilgi edinin.

veritabanları

Veritabanı, en genel anlamıyla ilgili bilgilerin bir koleksiyonudur. Bilgisayar biliminde veritabanı, bilgisayar sisteminde depolanan bir veri koleksiyonu anlamına gelir. En temel veritabanı türleri ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarıdır. Daha fazla bilgi edinin.

derin öğrenme

Nöral sinir ağlarının yapılandırılmamış verilere göre verileri işlediği, öğrendiği ve karar aldığı bir makine öğrenmesi türü. Genellikle büyük, karmaşık veri kümelerini analiz etmek, doğrusal olmayan görevleri tamamlamak ve girişlere insanlardan daha hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermek için kullanılır. Daha fazla bilgi edinin.

DevOps

Müşterilerimize sürekli değer sunabilmemizi mümkün kılan, kişilerin, işlemlerin ve teknolojilerin birleşimidir. DevOps’un uygulanması, yazılım teslimini hızlandırmak, ürünleri daha güvenli ve güvenilir hale getirmek için geliştirme ve işletim ekiplerini bir araya getirmektedir. Daha fazla bilgi edinin.

uç bilişim

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının, cihazın kendisi veya yerel bir sunucu tarafından ağ “uçlarındaki” verileri işlemesini sağlayan bir teknoloji. Bu, uzak cihazlarda yanıt süresini iyileştirerek işletmelerin cihaz verilerinden daha çabuk içgörüler elde etmelerini sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

esnek bilgi işlem

Kapasite planlama ve en yüksek kullanıma yönelik düzenleme işlemleri hakkında endişelenmeden, değişen talepleri karşılamak üzere, bilgi işlem, bellek ve depolama kaynaklarını dinamik olarak sağlama ve kullanımdan kaldırabilme olanağı. Daha fazla bilgi edinin.

yüz tanıma

Bir görüntüyü analiz etmek için optik analize dayalı bir kişisel tanımlama teknolojisi. Yüz tanıma özelliği, yüz tanıma, gruplandırma ve doğrulama için kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin.

geniş ağ bilgi işlemi

Büyük veya veri yoğunluklu görevleri gerçekleştirmek için sanal süper bilgisayar olarak birlikte çalışan bir grup ağa bağlı bilgisayar kullanan bir hizmet. Daha fazla bilgi edinin.

hibrit bulut bilişim

Eski kaynakları modernize etmek için şirket içi veri merkezlerinin bulut bilgi işlem ürünleri ve hizmetleriyle birleştirildiği bir bilgi işlem türü. Bu, işletmelerin BT performansını geliştirmelerini, maliyetleri iyileştirmelerini ve kapasiteyi anında artırmalarını veya azaltmalarını sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

hizmet olarak altyapı (IaaS)

Bir bulut sağlayıcısının İnternet üzerinden hizmet olarak sunduğu, sanallaştırılmış bir bilgisayar ortamı. Altyapıda, sunucular, ağ ekipmanı ve yazılımlar bulunabilir. Daha fazla bilgi edinin.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), buluta bağlı ve veriler toplayıp güvenli bir şekilde iletmek üzere yapılandırılmış olan ekipmanlarınız, makineleriniz, ürünleriniz ve cihazlarınızdır. IoT, birçok sektöre verileri analiz etme ve gerçek zamanlı olarak bu verilerle ilgili bilinçli kararlar alma konusunda yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinin.

Java programlama dili

Uygulamaları, akıllı telefon işletim sistemlerini, kurumsal yazılımları ve dünya çapında milyarlarca cihazda iyi bilinen birçok programı destekleyen çok platformlu, nesneye dayalı programlama dili. Daha fazla bilgi edinin.

Java Spring Boot

Java uygulaması geliştirmeyi kolaylaştıran Spring uzantısı (Java tabanlı açık kaynaklı bir web uygulaması altyapısı). Daha fazla bilgi edinin.

Kubernetes

Kapsayıcıları dağıtmanıza, yönetmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan açık kaynaklı bir düzenleme yazılımıdır. Daha fazla bilgi edinin

Kubernetes vs Docker

Docker, kapsayıcılardaki uygulamaların dağıtımını otomatikleştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir teknoloji ve kapsayıcı dosya biçimidir. Kubernetes, kapsayıcıların nasıl ve nerede çalışacağını denetlemek için bir API sağlayan açık kaynaklı bir düzenleme yazılımıdır. Kubernetes ve Docker arasında seçim yapmanız gerektiğine dair yaygın bir yanlış anlayış olsa da, genellikle birlikte iyi çalışırlar. Daha fazla bilgi edinin

makine öğrenmesi

Bir dizi yönergeden yararlanmak yerine sonuçları tahmin etmek için matematiksel modelleri kullanma işlemi. Makine öğrenmesi, verilerdeki desenleri tanımlayarak, bir analiz modelini oluşturarak ve tahmin yapıp karar vermek için bunu kullanarak çalışır. Bu süreç, deneyim arttıkça doğruluğun da artması bakımından, insanların öğrenme biçimine benzer. Daha fazla bilgi edinin.

makine öğrenmesi algoritmaları

Veri bilimcilerinin, veri kümelerindeki desenleri belirlemesine yardımcı olun. Makine öğrenmesi algoritmaları, değerleri tahmin etme, anomalileri belirleme, yapı bulma veya kategori belirleme gibi, istenen sonuca dayalı olarak seçilir ve genellikle denetimli öğrenme için kullanılanlar ve denetimsiz öğrenme için kullanılanlar olarak ayrılırlar. Daha fazla bilgi edinin.

Microsoft Azure

Yeni çözümler üretmenize yardımcı olmak için tasarlanmış geniş bir ürün ve hizmet koleksiyonuna sahip olan Microsoft bulut platformu. Azure, birden çok bulutta, şirket içinde veya uçta uygulama geliştirmenize, çalıştırmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Daha fazla bilgi edinin.

ara yazılım

Bir işletim sistemi ile bu işletim sistemi üzerinde çalışan uygulamalar arasında bulunan yazılım. Ara yazılım, dağıtılmış uygulamalar için iletişim ve veri yönetimi olanağı sağlar. Buna örnek olarak web sunucuları, uygulama sunucuları ve içerik yönetim sistemleri gösterilebilir. Daha fazla bilgi edinin.

mobil uygulama geliştirme

Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, e-okuyucular, akıllı saat ve el tipi oyun konsolları gibi taşınabilir elektronik cihazlarda kullanmak üzere bir mobil uygulamanın geliştirilmesi, kodunun yazılması ve kullanıma alınmasıyla ilgili tüm süreçler. Daha fazla bilgi edinin.

çoklu bulut

Çoklu bulut, iş yükü performansını iyileştirmek, esnekliği artırmak ve herhangi bir satıcıya bağlı olmakla ilgili riskleri azaltmak için birden çok bulut sağlayıcısının hizmetlerini kullanma uygulamasıdır. Daha fazla bilgi edinin.

NoSQL Veritabanları

NoSQL veritabanları "ilişkisel olmayan", "NoSQL DB'ler" veya "SQL olmayan" isimleriyle de anılır ve hızla değişen, yapılandırılmamış büyük hacimli verileri işleyebilen verimli, ölçeklenebilir depolamaya izin vermek için bu veritabanları, ilişkisel (SQL) veritabanlarından farklı olarak sabit bir şema üzerine kurulu değildir ve esnek veri modelleri kullanır.  Daha fazla bilgi edinin

açık kaynak makine öğrenmesi

Makine öğrenimi, çeşitli teknolojilerdeki algoritmaların ve istatistiksel modellerin daha fazla veriye maruz kaldıkça performanslarını artırmalarına olanak tanır. Makine öğrenimi algoritmalarını ve yazılım kütüphanelerini kamuya açık hale getirmeye başlayan ve böylece geliştiricilere açık kaynaklı makine öğrenimi projelerini deneme şansı veren şirketlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu deneme, makine öğrenmesi çerçevelerinin ve kitaplıklarının hızla büyümesini ve büyük değişimler göstermesini sağladı. Daha fazla bilgi edinin

hizmet olarak platform (PaaS)

Azure gibi bir bulut sağlayıcının İnternet üzerinden hizmet olarak sunduğu, işletim sistemi ve diğer hizmetler gibi bilgi işlem platformu. Abone olup hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bir uygulama geliştirme ortamı PaaS’a örnek olarak verilebilir. Daha fazla bilgi edinin.

PostgreSQL

Geliştiriciler ve yöneticiler arasında esneklik ve bütünlük özellikleriyle popüler olan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı. PostgreSQL finansal hizmetler, üretim, perakende ve lojistik gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Daha fazla bilgi edinin.

özel bulut

İnternet veya özel bir iç ağ aracılığıyla yalnızca belirli kullanıcılara sunulan ve genel kullanıma sunulmayan bulut bilişim hizmetleri. Daha fazla bilgi edinin.

özel, genel bulutlar ve hibrit bulutlar karşılaştırması

Genel bulut, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına ait ve bu sağlayıcı tarafından çalıştırılan bulut kaynaklarını kullanırken, özel bulut yalnızca bir kurum tarafından kullanılır. Hibrit bulut, şirket içi altyapıyı veya özel bir bulutu genel bulutla birleştirir. Daha fazla bilgi edinin.

genel bulut

Üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından internet üzerinden sunulan ve isteyen herkesin satın alabileceği bulut bilişim hizmetleri. Daha fazla bilgi edinin.

kuantum bilişim

Özel donanım üzerinde hesaplamalar yapmak için kuantum mekaniğinin kullanılması. Kuantum bilgisayarlar, kuantum fiziğinin süperpozisyon, dolaşıklık ve kuantum engelleme gibi davranışlarını bilgi işlem için uygular. Daha fazla bilgi edinin.

kubit

Kuantum bilişiminde temel bilgi birimi. Klasik ikili bit yalnızca 1 veya 0 gibi tek bir ikili değeri temsil ederken, bir kubit (kuantum biti olarak da bilinir) 0 veya 1’i veya her iki durumun süper pozisyonundaki 0 ve 1’in herhangi bir oranını temsil eder. Daha fazla bilgi edinin.

ilişkisel veritabanı

Hızlı erişim için tanımlı ilişkilerle veri noktalarını depolayan ve düzenlayan verimli, esnek bir veritabanı türü. Veriler, her varlıkla ilgili bilgileri içeren tablolar halinde düzenlenir ve önceden tanımlanmış kategorileri satır ve sütun olarak görüntüler. Daha fazla bilgi edinin.

ölçeği genişletme ve ölçeği artırma karşılaştırması

Dikey ölçeklendirme (ölçeği artırma), bilgi işlem gücü veya veritabanlarını gerektiğinde artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır. Yatay ölçeklendirme (ölçeği genişletme), parçalama olarak adlandırılan veri bölümleme yaklaşımını kullanarak daha fazla veritabanı eklemeyi veya büyük bir veritabanını daha küçük düğümlere bölmeyi kapsar. Daha fazla bilgi edinin.

sunucusuz bilgi işlem

Sunucuların bulut sağlayıcısı tarafından sağlandığı ve yönetildiği bir bilgi işlem modeli. Geliştiricilerin, altyapı yönetimine daha az zaman harcayıp uygulama derlemeye daha fazla zaman ayırmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

hizmet olarak yazılım (SaaS)

Bir uygulama sağlayıcının İnternet üzerinden sunduğu bir uygulamadır. Uygulamanın satın alınması, yüklenmesi veya kullanıcıların bilgisayarında çalıştırılması gerekmez. Daha fazla bilgi edinin.

SQL veritabanı

Tablo koleksiyonlarını depolayan ve yapılandırılmış veri kümelerini tablo sütunları ve satırları biçiminde düzenleyen ilişkisel veritabanlarıdır. SQL veritabanları, yapılandırılmış sorgu dili (SQL) adı verilen bir programlama dili kullanılarak oluşturulur. Daha fazla bilgi edinin

Sanal masaüstü altyapısı (VDI)

Bilgisayar sistemlerine hemen her cihazdan (kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi) erişmenizi sağlayan BT altyapısı. Bu hizmet, şirketinizin size fiziksel bir makine sağlaması gerekliliğini ortadan kaldırır. Daha fazla bilgi edinin.

sanal makine (VM)

Gerçek bir bilgisayar gibi hareket eden, genelde görüntü olarak adlandırılan, bir bilgisayar dosyası. Birden çok sanal makine aynı anda aynı fiziksel bilgisayarda çalışabilir. Daha fazla bilgi edinin.

sanal özel ağ (VPN)

Bilgisayarınızla VPN sağlayıcısının sahip olduğu uzak sunucu arasında bağlantı kuran bir sanal özel ağ. Bu bağlantı, kişisel verilerinizi şifreler, IP adresinizi maskeler ve web sitesi bloklarını ve güvenlik duvarlarını geçici olarak ayarlamanıza olanak sağlayan bir noktadan noktaya tünel oluşturur. Daha fazla bilgi edinin.

sanallaştırma

Bilgisayar donanımı, işletim sistemi, depolama cihazları gibi bir bilgi işlem ortamının sanal sürümünü oluşturma işlemi. Kuruluşlar, sanallaştırmadan faydalanarak tek bir fiziksel bilgisayarı ana bilgisayarın kaynaklarını paylaşan birden çok sanal makineye dönüştürebilir. Daha fazla bilgi edinin.