Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Security Center: werkstroomautomatisering is nu algemeen beschikbaar

Publicatiedatum: 30 maart, 2020

De functie voor werkstroomautomatisering van Azure Security Center is nu algemeen beschikbaar. Gebruik deze functie om automatisch Logic Apps te activeren voor beveiligingswaarschuwingen en -aanbevelingen. Daarnaast zijn er handmatige triggers beschikbaar voor waarschuwingen en alle aanbevelingen met de optie voor snel oplossen.

Elk beveiligingsprogramma bevat meerdere werkstromen voor reacties op incidenten. Deze processen kunnen het melden aan relevante belanghebbenden, het starten van een wijzigingsbeheerproces en het toepassen van specifieke herstelstappen bevatten. Beveiligingsexperts raden u aan zo veel mogelijk stappen van deze procedures te automatiseren. Met automatisering vermindert u de overhead en kunt u de beveiliging verbeteren door ervoor te zorgen dat de processtappen snel, consistent en volgens uw vooraf gedefinieerde vereisten worden uitgevoerd.

Zie Werkstroomautomatisering voor meer informatie over de automatische en handmatige Security Center-mogelijkheden voor het uitvoeren van werkstromen.

Zie Azure Logic Apps voor informatie over het maken van logische apps.

  • Security