Naar hoofdinhoud gaan

Ondersteuning voor klassiek VNET van Azure AD Domain Services wordt op 1 maart 2023 buiten gebruik gesteld

Publicatiedatum: 27 februari, 2020

In 2017 is Azure AD Domain Services beschikbaar gesteld voor hosten in een Azure Resource Manager netwerk. Sindsdien hebben we een veel veiligere service gebouwd dankzij de moderne mogelijkheden van Azure Resource Manager. Omdat Azure Resource Manager-implementaties de klassieke implementaties volledig vervangen, worden implementaties met klassieke netwerken van Azure AD DS op 1 maart 2023 buiten gebruik gesteld.

Welke gevolgen heeft dit voor mij?

Na 1 maart 2023wordt uw huidige implementatie met een klassiek netwerk van Azure AD DS verwijderd en werken de toepassingen die Azure AD DS gebruiken niet meer.

Welke acties moet ik ondernemen?

Migreer voor 1 maart 2023 uw klassieke netwerk naar een virtueel netwerk van Azure Resource Manager om te voorkomen dat u geen toegang meer hebt tot uw beheerde domein.

Meer informatie over het migreren van uw beheerde domein naar een virtueel netwerk van Azure Resource Manager.

  • Azure Active Directory Domain Services
  • Retirements