Updates voor Azure-portal: maart 2018

Gepost op maandag 19 maart 2018

Sinds het begin van dit jaar heeft het Azure-portalteam honderden updates geïmplementeerd voor een veiliger, sneller en eenvoudiger beheer van uw computer-, netwerk- en opslagresources. De verbeteringen met betrekking tot VM die wij gedurende de afgelopen maand hebben geïmplementeerd, zijn onder meer:

  • Verbeterde logica voor de VM Connect-knop. Wij hebben de logica verbeterd waarmee het RDP-bestand wordt gegenereerd bij het verbinding maken van een virtuele machine van Windows:

    • Als uw VM over een openbaar IP-adres beschikt, wordt het RDP-bestand gegenereerd met de DNS-naam, het IP-adres van de load balancer of een openbaar IP-adres, in deze volgorde.

    • Als uw VM niet over een openbaar IP-adres beschikt, wordt het RDP-bestand gegenereerd door verbinding te maken met het particuliere IP-adres op de VM. Dit is handig wanneer u over een Azure ExpressRoute of een VPN-verbinding beschikt met het virtuele netwerk van de VM.   

  • Een netwerkinterface toevoegen aan een bestaande VM. U kunt nu via de portal een netwerkinterface toevoegen aan een bestaande VM vanuit de blade Netwerken. U kunt een bestaande NIC toevoegen of een nieuwe maken. 

  • NSG-waarschuwingen voor publiekelijk blootgestelde poorten. Op de blade Netwerken ziet u nu een waarschuwingspictogram naast de regels voor de netwerkbeveiligingsgroep die mogelijk uw virtuele machine blootstellen aan ongewenste toegang vanuit het internet.

 

Related feedback