Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Virtuele-machineschaalset zijn nu nog gemakkelijker te beheren

Publicatiedatum: 04 maart, 2020

Er zijn nu drie nieuwe mogelijkheden beschikbaar om het algehele beheer van virtuele-machineschaalset in Azure te vereenvoudigen.

Met het nieuwe, aangepaste inschalingsbeleid voor virtuele-machineschaalset kunt u opgeven in welke volgorde de virtuele machines (VM's) in een schaalset moeten worden verwijderd tijdens een inschalingsbewerking op basis van een set criteria (zoals de nieuwste virtuele machine die is toegevoegd aan een schaalset). 

Met het nieuwe beveiligingsbeleid voor instanties kunt u een of meer afzonderlijke VM's in een schaalset beveiligen. Er worden twee nieuwe mogelijkheden geboden:

  • Met Beveiligen tegen inschalen blokkeert u het verwijderen van een instantie tijdens inschalingsbewerkingen.
  • Met Beveiligen tegen schaalsetacties blokkeert u alle schaalsetbewerkingen, inclusief upgrades en het terugzetten van installatiekopieën.

Het is nu ook mogelijk om meldingen over het verwijderen van instanties te ontvangen en een vooraf gedefinieerde time-out voor vertraging voor de verwijderbewerking in te stellen. Meldingen worden verzonden via Azure Metadata Service Scheduled Events. Vertragingstime-outs kunnen variëren van 5 tot 15 minuten.

Lees de documentatie over het aangepaste inschalingsbeleid

Lees de documentatie over instantiebeveiliging

Lees de documentatie over de beëindigingsmelding

  • Schaalsets voor virtuele machines
  • Features
  • Services