Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

SR-IOV-beschikbaarheid op met InfiniBand uitgeruste virtuele machines

Publicatiedatum: 24 juli, 2020

Ondersteuning voor alle MPI-implementaties (Message Passing Interface) en RDMA-werkwoorden (Remote Direct Memory Access) wordt mogelijk gemaakt voor met InfiniBand uitgeruste virtuele machines.  Dit verhoogt het vermogen en de mogelijkheden om InfiniBand te gebruiken voor uw workloads.

Voor de upgrade TREEDT ER REGIONAAL SERVERDOWNTIME OP. Als u het InfiniBand-netwerk wilt gebruiken, MOET U UW VM'S BIJWERKEN

WAT KUNT U VERWACHTEN? 

We bieden ondersteuning voor de gehele MPI-stack (alle MPI-implementaties en RDMA-werkwoorden) voor met InfiniBand uitgeruste virtuele machines.  Deze verbeteringen zullen de mogelijkheid vergroten om ons InfiniBand-netwerk met hoge bandbreedte en lage latentie te gebruiken voor uw workloads.

IMPACT

Alle gebruikers van VM-grootten die in het updateschema worden vermeld, worden per regio beïnvloed.  De update omvat wijzigingen aan zowel de serverhardware als -software, waardoor er downtime nodig is.  Tijdens de downtime: 

 • VM's in de regio zijn gedurende 3 uur niet beschikbaar
 • De toewijzing en implementatie van VM's in de regio worden na de update verwijderd
 • De gegevens die zijn opgeslagen op de lokale (tijdelijke) schijven, gaan verloren.  Opslagaccounts worden niet beïnvloed

ACTIE VEREIST

Als u gegevensverlies wilt voorkomen en de potentiële impact op uw service zo klein mogelijk wilt houden, doet u het volgende:

Als er geen behoefte is aan InfiniBand of MPI

 • Zorg ervoor dat vóór de geplande update alle taken zijn voltooid en dat er een back-up van uw gegevens is gemaakt in uw opslagaccount.  Alle lokaal opgeslagen gegevens gaan verloren.
 • Bekijk het updateschema.  Als u van plan bent om tijdelijk naar een andere regio/SKU te migreren, controleert u de bestaande quota of vraagt u nieuwe quota aan in de gewenste regio('s). 

Als er wel behoefte is aan InfiniBand of MPI

 • U hoeft geen wijzigingen aan te brengen in uw VM-installatiekopie en de bijbehorende stuurprogramma's.
 • Raadpleeg de hulp voor de service (bijvoorbeeld Azure BatchAzure Machine Learning) voor beheerde services die InfiniBand-scenario's ondersteunen. 
 • Werk uw VM-installatiekopie bij naar de meest recente ondersteunde versies (OPMERKING: CentOS HPC-installatiekopieën met een lagere versie dan 7.6 zijn niet compatibel en kunnen niet worden opgestart.) Volg de stappen in InfiniBand inschakelen indien nodig voor andere OS distro's en als u geen kant-en-klare CentOS-HPC VM-installatiekopie gebruikt.
 • Test uw bijgewerkte installatiekopie en stuurprogramma's op VM-grootten waarvoor SR-IOV al is ingeschakeld(zie MPI-sectie)

Als u vragen hebt of zich ergens zorgen over maakt, kunt u contact opnemen met Azure GPU Feedback of uw eigen klantenservice.

Meer informatie.

 • Virtuele machines
 • Features

Verwante producten