Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Sorteringen op serverniveau in beheerde exemplaren zijn wereldwijd beschikbaar

Publicatiedatum: 17 april, 2019

Als u on-premises SQL Server-exemplaren met aangepaste sortering op serverniveau gebruikt, kunt u deze exemplaren nu naar een beheerd exemplaar van Azure SQL Database migreren zonder database- of toepassingswijzigingen. Configuratie van aangepaste sorteringen voor een beheerd exemplaar is nu algemeen beschikbaar en biedt u de mogelijkheid om volledig beheerde PaaS-exemplaren in de cloud te maken die precies overeenkomen met de sortering op serverniveau van uw on-premises SQL Server-exemplaren. Controleer uw huidige sortering met SELECT SERVERPROPERTY (N'Collation') en gebruik deze waarde om een nieuw beheerd exemplaar te maken voor het migreren van de workloads van uw on-premises SQL Server.

Met de introductie van de functie sortering op serverniveau kunt u eenvoudig uw on-premises databases migreren naar een beheerd exemplaar met het volste vertrouwen dat alle query's waarvoor objecten worden gebruikt die afhankelijk zijn van sorteringen op serverniveau, na de migratie blijven werken zonder herstructurering.

Aangepaste sortering op serverniveau kan worden geconfigureerd op het moment dat het beheerde exemplaar wordt gemaakt met Azure Portal, Azure PowerShell of Azure CLI, en kan niet meer worden gewijzigd zodra het exemplaar is gemaakt.

Bekijk Een beheerd exemplaar maken voor meer informatie over het configureren van sorteringen op serverniveau tijdens het maken van een exemplaar.

  • Features