Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Query Store voor Azure SQL Data Warehouse is nu algemeen beschikbaar

Publicatiedatum: 31 januari, 2019

Query Store legt automatisch een geschiedenis vast van query's, plannen en runtimestatistieken en bewaart deze zodat u de items kunt controleren wanneer u uw datawarehouse bewaakt. U kunt met deze functie inzicht verkrijgen in uw queryplankeuze en -prestaties waardoor u eenvoudig en snel problemen kunt oplossen. Query Store scheidt gegevens met tijdsvensters zodat u gebruikspatronen kunt zien en kunt begrijpen waarom queryplanwijzigingen hebben plaatsgevonden op een server.

Query Store is nu in alle regio's en voor alle generaties van Azure SQL Data Warehouse zonder extra kosten beschikbaar. Om aan de slag te gaan, kunt u het overzichtonderwerp monitoring performance by using the Query Store (Prestaties bewaken met de Query Store) lezen. Een volledige lijst met ondersteunde toepassingen is te vinden in de documentatie Query Store Catalog Views (Catalogusweergaven voor Query Store).

Meer informatie

  • Azure Synapse Analytics
  • Features