Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Openbare preview: Extensie voor Azure-tabellen voor Azure Functions

Publicatiedatum: 16 februari, 2022

De invoer- en uitvoerbindingen voor tabellen in Azure Functions zijn bijgewerkt met nieuwe functies en ze zijn nu gedefinieerd in hun eigen extensie.

U profiteert nu van het volgende:
• Verbinding maken met Cosmos DB Tables API
• Verbinding maken met opslagtabellen met behulp van identiteitsverbindingen
• .NET-klanten kunnen bindingen maken met typen uit Azure.Data.Tables
• Tabellen gebruiken naast de V5-opslagextensies

De preview-extensie is beschikbaar als een nieuw NuGet-pakket: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Tables./

Opmerking: De extensie is momenteel niet opgenomen in extensiebundels. Als u typeconflicten wilt voorkomen bij het installeren van het NuGet-pakket, moet u Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Storage upgraden naar versie 5.0.0 of hoger.

Meer informatie.

  • Azure Functions
  • Features

Verwante producten