Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Openbare preview: Azure Static Web Apps biedt nu ondersteuning voor het overslaan van API-builds

Publicatiedatum: 27 april, 2022

Azure Static Web Apps biedt nu de optie om de standaard API-builds over te slaan via Github Actions. Tijdens het instellen van de YAML-buildconfiguratie kun je de vlag skip_api_build instellen op true om het compileren van de API's over te slaan.

Ga voor meer informatie naar: https://aka.ms/static-web-apps-skip-api-build.

  • Statische web-apps
  • Features