Navigatie overslaan

API’s voor capaciteit in Power BI Embedded

Publicatiedatum: 15 maart, 2018

 

In Power BI Embedded bieden extra API’s voor automatisering ondersteuning bij het toewijzen van een werkruimte aan een Azure-capaciteit.

Momenteel heeft een werkruimtebeheerder met machtigingen om capaciteit toe te wijzen via de Power BI-portal toegang tot Werkruimte bewerken en kan deze een capaciteit kiezen om aan een werkruimte toe te wijzen. De nieuwe API Toewijzen aan capaciteit repliceert dit gedrag. U kunt met deze API de werkruimte toewijzen, de toekenning ongedaan maken of van capaciteit wisselen.

Wij hebben tevens de API Capaciteiten ophalen toegevoegd om een lijst van alle capaciteiten op te halen waartoe de gebruiker toegang heeft (als capaciteitsbeheerder en/of dankzij toekenningsmachtigingen). Een extra eigenschap die de capaciteit aangeeft waar een werkruimte zich bevindt, is beschikbaar in de bestaande API Groepen ophalen.

Met deze toegevoegde API’s voor het beheer van werkruimten in capaciteiten is het automatiseringsverhaal afgerond voor de onboarding van nieuwe klanten, waarbij voor elke klant een werkruimte wordt gebruikt. Hier volgen de belangrijkste stappen om het proces te automatiseren:

  1. Kloon de werkruimte met de analytische inhoud voor een nieuwe klant.
  2. Koppel de gekloonde inhoud aan de gegevensbron van de klant.
  3. Start de productie van de klant door de gekloonde werkruimte toe te wijzen aan de bijbehorende capaciteit.
  • Power BI Embedded
  • Features

Verwante producten