Naar hoofdinhoud gaan

De nieuwe VNet-integratiefunctie in App Service

Publicatiedatum: 17 oktober, 2017

De vernieuwde VNet-integratiefunctie in Azure App Service biedt toegang tot resources op service-eindpunten of Azure ExpressRoute-verbindingen. 

Net als in de oude functie kunt u met de nieuwe VNet-integratiefunctie met uw app alleen aanroepen in uw virtuele netwerk doen. Deze functie is niet van invloed op inkomend verkeer naar uw app. 

Deze functie is als preview beschikbaar in alle openbare regio's. Deze functie heeft de volgende kenmerken: 

 • Er is geen gateway vereist. 
 • U hebt toegang tot resources in ExpressRoute-verbindingen zonder extra configuratie naast de integratie met het virtuele ExpressRoute-netwerk waarmee verbinding is gemaakt. 
 • De app en het virtuele netwerk moeten zich in dezelfde regio bevinden. 
 • Voor de nieuwe functie is een ongebruikt subnet in uw virtuele Azure Resource Manager-netwerk vereist. 
 • U moet een Standard, Premium of Premium v2 App Service-plan hebben. 
 • De nieuwe functie is alleen beschikbaar in nieuwere Azure App Service-schaaleenheden. U kunt in de gebruikersinterface van de VNet-integratie in de portal zien of uw app gebruik kan maken van deze nieuwe functie. 
 • Productieworkloads worden niet ondersteund in de nieuwe functie zolang deze als preview beschikbaar is. 
 • Uw app moet zich bevinden in een Azure App Service-implementatie die omhoog kan worden geschaald naar Premium v2. 
 • De functie werkt niet voor apps in een App Service Environment. 
 • Momenteel werkt de functie alleen met Windows-apps. 

Als u de functie wilt gebruiken, gaat u naar de netwerkgebruikersinterface in de portal. Daar ziet u een optie op de nieuwe preview-functie te gebruiken. Selecteer het virtuele Resource Manager-netwerk waarmee u wilt integreren en maak een nieuw subnet of kies een leeg bestaand subnet. 

U vindt meer informatie over de functie in de documentatie

 • App Service
 • Features

Verwante producten