Verbeterde resourcebewaking voor Azure Analysis Services

Publicatiedatum: 06 maart, 2020

Vandaag worden twee verbeteringen uitgebracht met betrekking tot opties voor bewaking van het geheugen voor Azure Analysis Services. Met name wordt hiermee de nauwkeurigheid van de servereigenschap Memory\QueryMemoryLimit en de tekenreekseigenschap DbpropMsmdRequestMemoryLimit verbeterd. Deze eigenschappen zijn in juni 2018 geïntroduceerd om het aantal geheugenspools te beperken dat door DAX-query's ontstaat. De verbeteringen gelden nu tevens voor MDX-query's en daarmee worden dus effectief alle query's gedekt. Ze zijn dus niet meer alleen van toepassing op geheugenspools. Nu alle querytypen worden gedekt en de nauwkeurigheid is verbeterd, krijgt u meer controle over het geheugenverbruik met betrekking tot dure query's. Op die manier kunt u service van een hoge kwaliteit garanderen voor alle gebruikers die query's verzenden naar uw Azure Analysis Services-server.

Met de servereigenschap Memory\QueryMemoryLimit kunt u dure query's beheren die tot forse materialisatie leiden. Als de query de limiet bereikt die via deze eigenschap is opgegeven, wordt de query door Azure Analyses Services geannuleerd en wordt een foutmelding verzonden naar de oproepende functie. Dit beperkt de gevolgen voor andere gelijktijdige gebruikers van de server. In de onderstaande schermopname wordt het geheugenverbruik per query door de servereigenschap Memory\QueryMemoryLimit beperkt tot 20%. Waarden tot en met 100 staan voor percentages; waarden hoger dan 100 staan voor bytes en de waarde 0 betekent dat er geen limiet is ingesteld. Zoals u in de schermopname ziet, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Geavanceerde (alle) eigenschappen weergeven is ingeschakeld om deze instelling weer te geven. Zie het artikel Geheugeneigenschappen in de productdocumentatie voor meer informatie over de manier waarop geheugen wordt toegewezen en toegewezen geheugen ongedaan wordt gemaakt in Azure Analysis Services.

servereigenschappen

Een Azure Analysis Services-clienttoepassing kan ervoor kiezen de hoeveelheid toegewezen geheugen per query nog verder te beperken door de opdrachteigenschap DbpropMsmdRequestMemoryLimit op te geven. Zoals u in de productdocumentatie in het referentieartikel Tekenreekseigenschappen (Analysis Services) onder Parameters met speciale functies kunt lezen, moet u de waarde voor DbpropMsmdRequestMemoryLimit opgeven in kilobytes (KB). De gebruikte geheugenlimiet is de kleinste van de twee waarden wanneer ze beide worden opgegeven

Let op: deze verbeteringen zijn niet beschikbaar in de SQL Server Analysis Services 2019-release.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Verwante producten