Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Isolatie bij inname van gegevens in Log Analytics

Publicatiedatum: 26 augustus, 2020

Azure Monitor is een grootschalige gegevensservice ontworpen om elke maand een groeiend aantal terabytes aan gegevens van duizenden klanten te verwerken. Net als bij elk multitenancy-platform moeten er limieten worden ingesteld om klanten te beschermen tegen onverwachte opnamepieken die van invloed kunnen zijn op klanten die de omgeving en resources delen.

Tot nu toe was er een frequentielimiet voor het opnamevolume voor Azure-resourcegegevens die van Diagnostische instellingen afkomstig zijn. Er is nu een limiet toegevoegd aan andere Log Analytics-gegevensbronnen, waaronder Diagnostische instellingen, agents en Data Collector-API. De limiet wordt afgedwongen voor gecomprimeerde gegevens van gemiddeld 6 GB/min niet-gecomprimeerd. De werkelijke grootte kan variëren tussen gegevenstypen afhankelijk van de lengte van het logboek en de compressieverhouding.

Welke gevolgen heeft dit voor mij?

De drempelwaarde is gescand en verhoogd voor elke werkruimte die de frequentielimiet van het opnamevolume bijna had bereikt. Dit zou dus geen direct effect op u hebben. Als u gegevens naar een werkruimte verzendt met een volumesnelheid die hoger is dan 80% van de drempel of gelijk is aan de drempel, wordt er om de zes uur een gebeurtenis verzonden naar de bewerkingstabel in uw werkruimte, zolang de drempel nog steeds wordt overschreden. U kunt het beste een waarschuwing instellen voor de gebeurtenissen om deze meldingen te ontvangen.

Hoe kan de drempelwaarde voor de frequentielimiet voor opnamevolume in uw werkruimte worden verhoogd?

Er is geen vaste limiet voor de frequentie van opnamevolumes in Log Analytics. Wanneer u waarschuwingen krijgt dat 80% van de drempelwaarde voor de frequentie van het opnamevolume is bereikt, of als u van plan bent om deze te verhogen naar 6 GB/min of meer, kunt u aanvragen om deze te vergroten door een ondersteuningsaanvraag te openen.

Meer informatie

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Services

Verwante producten