Naar hoofdinhoud gaan

Door de community onderhouden Docker-installatiekopieën voor Web App for Containers

Publicatiedatum: 27 maart, 2018

Op GitHub zijn nu door de community onderhouden Docker-installatiekopieën beschikbaar die u kunt gebruiken om aan de slag te gaan met Web App for Containers. Deze installatiekopieën volgen de best practices voor Web App for Containers. Ze bevatten SSH voor foutopsporing. 

U vindt de Docker-installatiekopieën in de Docker-hub. Het end-to-end-proces voor een bijdrage aan de GitHub-opslagplaats is als volgt:

Wanneer u een nieuwe Docker-installatiekopie bijdraagt, hebt u als eigenaar de volgende verantwoordelijkheden: 

  • Problemen bekijken die zijn gemeld voor de installatiekopie op GitHub. 
  • Fouten of nalevingsproblemen met de installatiekopie oplossen. 
  • De installatiekopie up-to-date houden. 

In de volgende gevallen kunt u Docker-installatiekopieën uit de Docker-hub en de GitHub-opslagplaats verwijderen: 

  • U wilt de installatiekopie niet meer ondersteunen of onderhouden. Neem contact op met appgal@microsoft.com om de installatiekopie te verwijderen. 
  • Als de installatiekopie is verouderd of fouten bevat die al meer dan drie maanden niet zijn opgelost, wordt de installatiekopie verwijderd. 

U kunt een probleem melden met behulp van deze sjabloon.

  • App Service
  • Features

Verwante producten