Navigatie overslaan

Algemene beschikbaarheid: ondersteuning voor het maken van back-ups op een grote schijf, en verbeteringen voor back-up maken/herstellen

Gepost op vrijdag 16 maart 2018

Azure Backup biedt nu ondersteuning voor back-ups maken van VM’s met grote schijven, en recente verbeteringen bekorten de tijd die nodig is voor het maken van een back-up en voor herstellen. Deze updates zijn gebaseerd op een nieuwe VM-back-upstack, en zijn beschikbaar voor zowel beheerde als onbeheerde schijven.

 

U kunt naadloos een upgrade uitvoeren naar deze nieuwe stack zonder dat dit de aan de gang zijnde back-uptaken beïnvloedt. Er vindt geen wijziging plaats in de manier waarop u de functies back-up maken of herstellen hebt geïnstalleerd.

 

Lees het blogbericht voor meer informatie.

Related feedback